Vælg en side

Tilknytningsmønster: Den du er relationer

Hvad er et tilknytningsmønster?

Begrebet tilknytningsmønster eller tilknytningsstil beskriver, hvordan du forholder dig til vigtige personer i dit liv, især dine omsorgspersoner. Teorierne om tilknytningsstile blev bl.a. udviklet af John Bowlby og Mary Ainsworth i 50erne, 60erne og 70erne til at beskrive børns forhold til deres forældre og andre omsorgspersoner (læs mere om børns tilknytning på rigshospitalet.dk). Siden er begrebet udvidet til også at beskrive voksenrelationer, parforhold osv.

Forskning har vist, at der er 4 grundlæggende tilknytningsmønstre:

 1. Tryg tilknytning
 2. Utryg tilknytning med et undvigende/afvisende mønster
 3. Utryg tilknytning med et ængstelig/ambivalent mønster
 4. Utryg tilknytning med et desorganiseret mønster

Tilknytningsteorien forklarer, hvorfor du reagerer, som du gør i dine vigtige relationer, når det er svært. Når begge har overskud, er det nemt at være i relationen. Men i pressede situationer, når du ikke får, hvad du har brug for, hvordan reagerer du så? Det forklarer tilknytningsteorierne.

I det følgende gennemgås de 4 mønstre på en forenklet og generaliserende måde for at gøre forskellene tydelige.

Lider du af tilknytningsforstyrrelser? Så se her: Kvindegruppe med fokus på tilknytningsforstyrrelser.

1. Tryg tilknytningsstil

Lidt over 50% af alle mennesker falder i denne kategori.

Har du denne tilknytningsstil, har du godt med kærlighed og intimitet, og har generelt nemt ved at indgå i parforholdsrelationer. Du tager det som en selvfølge, at du er værd at elske, og derfor går du også automatisk ud fra, at din partner har de bedste intentioner. Du står ved dig selv, og er god til at kommunikere dine behov ærligt og klart.

Generelt kan man sige, at det trygge mønster er relateret til et godt selvværd, og evnen til at forstå egne og andre følelser og tanker, som kaldes mentaliseringsevne.

2. Undvigende/afvisende tilknytningsstil

Ca. 25% falder i denne kategori.

Er dit tilknytningsmønster undvigende/afvisende, har du tendens til at se parforholdet som en trussel mod din uafhængighed. Du prioriterer generelt alenetid og aktiviteter uden din kæreste, fordi du sjældent involverer dig 100% i forholdet. Det er som om, du altid har en mental distance overfor din partner.

Du forveksler ofte selvtilstrækkelighed med selvstændighed, dvs. du foretrækker at klare dig selv uden at involvere din partner – hvilket er med til at bevare afstanden mellem jer.

Ikke overraskende er mennesker med undvigende/afvisende tilknytningsstil overrepræsenteret blandt singler.

Læs også: Når mænd trækker sig

3. Ambivalent tilknytningsstil

Ca. 20% af alle voksne har en ambivalent tilknytning.

Har du det ambivalente tilknytningsmønster hungrer du efter intimitet og nærhed, og derfor har du overdrevet fokus på dit parforhold. Du bliver stresset, utryg og ængstelige, hvis du fornemmer, at forholdet er truet.

Mønstret har to udtryk: Nogle gange viser det sig om nervøs og omklamrende adfærd. Men det findes også i en variant, hvor ængstligheden bliver til vrede, hvorfor det kaldes for et ambivalent mønster: På den side er du desperate efter kontakt, men alligevel afviser du nogle gange din kæreste, når du endelig får opmærksomhed.

Denne tilknytningsstil er på mange måder det modsatte af den undvigende/afvisende tilknytningsstil. Du vægter således parforholdet over din egen uafhængighed, og har det bedst med at være i et stabilt parforhold med megen nærhed og kontakt.

4. Desorganiseret tilknytningsstil

Kun 3-5% af befolkningen har denne tilknytningsstil, som er det mindst sunde af de 4 mønstre. Det desorganiserede mønster er en kaotisk blanding af det værste fra det undvigende mønster og det ambivalente mønster.

Mønstret er egentligt ikke et “mønster,” fordi tilknytningsadfærden er uforudsigelig og kaotisk. Mønstret opstår, hvis et barn er blevet udsat for grov omsorgssvigt, overgreb osv., således at tilknytningssystemets forudsætning helt mangler – nemlig at mor og far grundlæggende passer på deres barn. Mange børn som bliver tvangsfjernet fra deres forældre, har dette mønster.

ambivalent og utryg afvisende tilknytning i parforholdet

Sådan forandrer du dit tilknytningsmønster

Dit tilknytningsmønster grundlægges i barndommen, men dine oplevelser og erfaringer senere i livet spiller også ind. Derfor kan du ændre dine mønstre. Selvom du ikke er opvokset med en tryg tilknytningsadfærd, kan du tillære dig et trygt mønster.

En tryg tilknytningsstil viser, at du hviler i dig selv. Derfor er dette mønster det bedste udgangspunkt for velfungerende parforhold – uanset hvilken tilknytningsstil din partner har. Derfor er det selvfølgelig en fordel, hvis du overvejende føler dig tryg i dine relationer.

Dit tilknytningsmønster er ikke statisk. Når du føler dig tryg i relationen, opfører du dig på én måde. På andre tidspunkter er du måske bange for at miste, og derfor bliver du nervøs i relationen. Og endelig kan der være tidspunkter, hvor du undviger tilknytning og søger afstand.

Heldigvis er det trygge mønster det naturlige mønster, og derfor vil det udkonkurrere dine utrygge tendenser, hvis du skaber de rette omstændigheder. Det tager tid, fordi din tilknytningsadfærd i høj grad er ubevidst. Men hvis du er tålmodig lykkes det!

Gode råd til undvigende tilknytning:

Hvis din tilknytningsstil er afvisende og undvigende, så prøv at acceptere, at du har brug for nærhed som alle andre. Det er godt, at du kan klare dig selv, men det forhindrer ikke, at du indgår i tætte relationer.

Børn med undvigende tilknytning ser upåvirkede ud, hvis deres mor efterlader dem et øjeblik. Men ved at måle hjerterytme og svedproduktion (tegn på frygt og angst), har man fundet ud af, at børnenes umiddelbare kølige stil er ren facade. I virkeligheden savner de deres mor som alle andre børn. Lignende studier har vist, at det samme gælder for voksne.

Du narrer dig selv, hvis du tror, at du ikke har brug for nærhed!

Udover at acceptere dit behov for nærhed, kan du øve dig på at opdage de ubevidste strategier, du bruger for at undgå nærhed.

Eksempler på adfærd som skaber afstand:

 • Fokusere på din partners fejl og mangler, og ignorere de positive karaktertræk.
 • Fantasere om din drømmepartner, selvom du allerede er i et parforhold.
 • Have urealistisk høje forventning til din kæreste.
 • Undgå fysisk kontakt, kramme, sex osv.
 • Sammenligne din nuværende partner med din ekskæreste.
 • Fokusere på uafhængighed og selvtilstrækkelighed i stedet for at finde støtte hos din partner.
 • Flirte med andre eller indlede en affære.
 • Være fraværende og uopmærksom når du er sammen med din kæreste.
 • Indgå i parforhold uden fremtid.
 • Undgå at give positiv respons, når din kæreste viser dig opmærksomhed og kærlighed.

Læs også: Slip negative følelser og tanker

Det er kun naturligt, at der er perioder, hvor du har mindre lyst til at være sammen med din kæreste. Det kan endda være gavnligt for forholdet, at have perioder med lidt større afstand end normalt. Men hvis lysten til at være alene og holde afstand tager overhånd, er det selvfølgelig usundt.

utryg ambivalent tilknytningsforstyrrelse i parforholdet

Gode råd til nervøs og ambivalent tilknytning:

Den ambivalente tilknytning er det modsatte af den undvigende/afvisende tilknytningsstil. Den ambivalente tilknytning viser sig ved, at du er  meget kontaktsøgende og opmærksom på dit parforhold.

Hvis du er domineret af dette tilknytningsmønster, skal du lære at hvile mere i dig selv og have tillid til dine relationer. Selvom kæresten har en dårlig dag eller glemmer at svare på din SMS, betyder det ikke, at forholdet er i krise. Husk, at følelser ikke er fakta.

Overfølsomheden overfor potentielle parforholdsproblemer giver følelsesmæssige rutsjebaneture og unødvendige bekymringer. Desuden kan det være en belastning for din kæreste at skulle bekræfte dig igen og igen.

Har du et ambivalent mønster, forsøger du at skabe tryghed. Men nogle gange er din adfærd ikke konstruktiv.

Adfærd som skaber afstand, selvom du ønsker nærhed:

 • Besættelse af at opnå kontakt ved at sende emails, SMS’er, gentagende telefonopkald osv.
 • Opsøger kæresten på jobbet, hos veninder osv.
 • Holde regnskab med hvor hurtigt kæresten svarer på dine SMS’er for at overbevise dig selv om at din kærlighed er gengældt.
 • Virke kold, men i virkeligheden ønske at din kæreste skal tage initiativ til at bryde isen.
 • True med at stoppe forholdet.
 • Prøve at gøre kæresten jaloux.
 • Ignorere din partner fx ved ikke at tage telefonen eller svare på SMS’er, eller virke optaget af avisen eller et TV-program.
 • Være aggressiv i tale og attitude.

Læs også: Konfluens: Mister du dig selv i dit forhold?

Der er ikke noget galt i at prioritere dit parforhold, tværtimod. Men det er aldrig sundt at være følelsesmæssigt afhængig. Afhængighed gør det svært at hvile i sig selv, og indgå i ligeværdige og velfungerende parforhold.

Hvis din tilknytning er tryg:

En tryg tilknytningsstil betyder ikke, at alt er godt. Men når din tilknytningsstil er tryg, har du de bedste forudsætninger for at være en god kæreste. Når du føler dig tryg, er du mere nærværende og kærlig, og har generelt mere overskud.

I de perioder hvor du føler dig mest tryg, er det værd at undersøge, hvorfor du har det godt netop nu. Er det noget kæresten gør, din egen attitude eller noget helt tredje?

Hvilke tilknytningsmønstre passer sammen?

Generelt gælder at jo mere tryg tilknytning, desto bedre er det for parterne og for relationen. Derfor er den bedste kombination to trygge tilknytningsstile.

Den værste kombination er to afvisende tilknytningsstile, fordi begge har tendens til at trække sig. Derimod kan to nervøse personer få det til fungere, fordi de forstår hinandens behov for bekræftelse og tryghed.

Kombinationen af en undvigende og en ambivalent tilknytningsstil, vil næsten altid give problemer, fordi parterne får det værste frem i hinanden. Jo mere undvigende den ene er, desto mere desperat bliver den anden for opmærksomhed og bekræftelse, hvilket blot skubber den undvigende længere væk. Det er en ond cirkel, som er svær at bryde.

Hvis du har et ambivalent tilknytningsmønster, bør du derfor tænke dig grundigt om, inden du starter et forhold til en person med undvigende tilknytning.

ængstelig ambivalent tilknytningsmoenster hos voksne

Er der forskel på mænd og kvinder?

Det korte svar er ja: Mænd har nok lidt større tendens end kvinder til at have afvisende tilknytningsadfærd. Og kvinder har lidt oftere det ængstelige / ambivalente mønster. Derfor hører man nogle gange om kvinder, der elsker for meget, men sjældent om mænd som “elsker for meget,” selvom det bestemt også findes.

Jeg har skrevet en gratis e-bog til kvinder, som er i forhold med typisk undvigende mænd: Gratis guide til kvinder: Hvad gør jeg, når han trækker sig? 

Tilknytningsmønster og sex

Dit tilknytningsmønster påvirker dit sexliv. Hvis dit mønster er ambivalent kan du have tendens til at bruge sex, som en måde at finde tryghed. Det kan du læse mere om her: Sex som trøst

Hvis dit mønster derimod er undvigende, kan du have tendens til at have sex uden følelser. Det kan du læse mere om her: Sex uden følelser

At skabe tryghed i parforholdet

Et godt parforhold er et trygt parforhold. Den vigtigste måde at skabe tryghed er at være følelsesmæssigt tilgængelig, dvs. at du opmærksom, empatisk og nærværende, når din partner henvender sig. På den måde får din partner en oplevelse af, at du er altid er der for ham/hende. Du skaber også tryghed, når du overholder aftaler, er stabil, prioriterer forholdet, og er aktiv mht. at skabe følelsesmæssig intimitet.

Hvis du er interesseret i et trygt forhold med samhørighed og nærhed, kan du gratis læse de 3 første kapitler af min bog: Jeg savner os – en guide til nærhed, fortrolighed og kærlighed. 

Værd at huske

Du er ikke fanget i et bestemt tilknytningsmønster. Du er fri til at udvikle dig og give dig selv de bedste forudsætninger for velfungerende relationer og kærlige parforhold.

Den trygge tilknytningsstil er et udtryk for indre balance, hvilket er godt for både dig selv og din partner. Derfor bør du forsøge at centrere dig selv i dette mønster så meget som muligt. 

PS:

Hvis du er i parforhold med en mand med afvisende tilknytningsmønster, så er dette kursus for dig: Sådan får du ham til at åbne op og kommunikere – uden du mister dig selv.

Hvis du vil skabe et godt, trygt parforhold, så er denne gratis e-bog til dig: Guide til et godt parforhold.

Folk spørger også om:

Hvad er tilknytningsstil?

Din tilknytningsstil beskriver den måde, du relaterer til vigtige omsorgspersoner (fx din partner), herunder hvordan du reagerer, når omsorgspersonen ikke opfylder dine behov for opmærksomhed, støtte, omsorg, kærlighed eller tryghed. Din tilknytningstil bestemmes i høj grad af oplevelser i barndommen, men erfaringer senere i livet spiller også ind. Det kan du læse mere om i artiklen.

Hvad er de 4 tilknytningsmønstre?

De 4 tilknytningsmønstre er: Tryg, undvigende (eller afvisende), ængstelig (eller ambivalent) og desorganiseret. Mønstrene fortæller bl.a. hvordan du forholder dig til andre mennesker, når du bliver utryg. Eksempelvis kan det undvigende mønster betyde, at du trækker dig fra din partner, når I skændes. Et ambivalent mønster vil derimod få dig til at søge bekræftelse fra din partner, når der er dårlig stemning. Det kan du læse mere om i artiklen.

Hvilken tilknytningsstil har jeg?

Din tilknytningsstil er ikke statisk, men påvirkes af omgivelser og omstændigheder. Er du i et utrygt parforhold, bliver du måske mere ængstelig og omklamrende end ellers. På samme måde kan din tilknytningsstil blive mere undvigende, hvis din partners store følelser og mange ord overvælder dig. Vil du være klogere på dig selv, skal du især blive bevidst om, hvordan du reagerer, når du IKKE får dine behov opfyldt af mennesker, som står dig nær (fx din partner). Det kan du læse mere om i artiklen.

Kan man ændre sit tilknytningsmønster?

Ja. Men det kræver arbejde. Det bedste du kan gøre, er at være sammen med mennesker, som gør dig tryg. Hvis din partner er uforudsigelig, og generelt gør dig utryg, bliver du selvfølgelig påvirket negativt. Så vælg dine relationer med omhu. Dernæst skal du dagligt udfordre dig selv ved bevidst at justere din adfærd, så den ligner en tryg persons adfærd. Spørg dig selv: Hvad ville jeg gøre nu, hvis jeg var tryg? Det kan du læse mere om i artiklen.

Hvad er ambivalent tilknytning?

Det hedder ambivalent tilknytning, fordi du på den ene side higer efter nærhed, men på den anden side gør nærhed dig mistroisk og utryg. Det skaber ofte en masse følelsesmæssig drama i dine nære relationer. Du er som en flue, som jagter stearinlysets flamme, men brænder sig til sidst. Er din tilknytning ambivalent, er du ofte overfokuseret på din relationer. Du bekymrer dig meget for, hvad andre tænker og føler, om I er ok, om de i virkeligheden kan lide dig osv. Det kan du læse mere om i artiklen.

Hvad er undvigende tilknytning?

Undvigende tilknytning betyder, at du trækker dig, når det bliver svært i nære relationer (fx parforholdet). Hvis du bliver skuffet, vred eller såret udtrykker du ikke dine følelser og behov (som en tryg person ville gøre), i stedet trækker du dig tilbage, lukker ned og håndterer din smerte alene. Generelt har du det svært med nærhed og følelser. Og du har svært ved at søge omsorg, trøst og støtte hos andre. Det kan du læse mere om i artiklen.

Hvad er tryg tilknytning?

Tryg tilknytning betyder, at du generelt har tillid til andre mennesker, og især til mennesker som står dig nært. Opstår der uenigheder, konflikter, misforståelser eller dårlig stemning, går du automatisk udfra, at det ikke vil påvirke jeres relation negativt. Du er sikker på, at de dybest set vil dig det bedste, og at du kan stole på dem. Det kan du læse mere om i artiklen.

Opdateret d.27 juli 2022.

27-7-2022Tilknytningsmønster: Den du er i relationerBevidsthed.org

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!