Vælg en side

Er du følelsesmæssigt tilgængelig?

I denne artikel bliver du klogere på følelsesmæssig tilgængelighed, og hvorfor det er vigtigt. Artiklen er bl.a. inspireret af Sue Johnsons bog Hold mig.

Artiklen er den første i en serie om emotionsfokuseret parterapi (EFT), som er en form for parterapi, der fokuserer på at skabe tryghed og tillid i parforholdsrelationen. Dette gøres bl.a. ved at vedligeholde en gensidig følelsesmæssig kontakt – ikke mindst når der er konflikter.

Hvad er følelsesmæssig tilgængelighed?

At være følelsesmæssigt tilgængelig betyder, at din partner kan ”nå dig.” Dvs. at du:

 • er empatisk, opmærksom og nærværende, når din partner henvender sig.
 • forbliver åben, selv om du er nervøs, såret, bange eller vred.
 • prioriterer din partners signaler og ønske om kontakt og omsorg.
 • anstrenger dig for at bevare kontakten, selvom du har lyst til at trække dig.
 • opfanger din kærestes følelser, behov og ønsker.

Et parforhold kan ikke overleve uden gensidig følelsesmæssigt tilgængelighed. Hvis du ikke er tilgængelige for din partner og omvendt, dør kontakten og den følelsesmæssige intimitet. Jeres indre verden overlapper mindre og mindre, og ultimativt lever I følelsesmæssigt isoleret fra hinanden.

Følelsesmæssig tilgængelighed skaber tillid til hinanden og forholdet. Når tilliden er væk, bliver små uoverensstemmelser pludselig meget store.

Sådan skaber du følelsesmæssig intimitet: Intimitet og nærhed i parforholdet

Hvordan opfatter din kæreste dig?

Selvom du opfatter dig selv som værende følelsesmæssigt tilgængelig, er det ikke sikkert, at din kæreste gør.

Her er 10 spørgsmål, som kan afklare, hvordan du og din kæreste opfatter hinanden. I kan besvare spørgsmålene hver for sig og dele jeres svar bagefter.

Hvordan opfatter du din partner? Svar med Ja/Nej:

 1. Jeg kan let få min parternes opmærksomhed.
 2. Min kæreste giver mig første prioritet.
 3. Jeg kan dele alle mine følelser med min partner.
 4. Jeg kan altid få trøst og støtte fra min kæreste, når jeg har brug for det.
 5. Selvom vi skændes, stoler jeg på, at vi finder sammen igen.
 6. Jeg kan mærke et bånd imellem os, selv når vi er adskilt.
 7. Jeg kan betro mig til min partner om næsten alt.
 8. Jeg føler mig sjældent/aldrig ensom i forholdet.
 9. Jeg føler mig tryg, når jeg er tæt på min kæreste.
 10. Min partner reagerer på signaler om, at jeg har brug for ham/hende.

Hvis du har svaret ja mindst 5 gange, er I godt på vej i jeres forhold. Scorer I under 5 er det på tide at gøre noget anderledes.

Refleksion over følelsesmæssig tilgængelighed

I kan uddybe kendskabet til hinanden ved at svare på nedenstående spørgsmål, og bagefter dele jeres tanker og følelser:

– Hvad vil en følelsesmæssigt tilgængelig kæreste gøre for dig en typisk dag. Find mindst 2 ting. 

– Tænk på et tidspunkt, hvor du virkelig havde brug for din kæreste, og han/hun ikke var tilgængelig. Hvordan føltes det? 

– Tænk på et tidspunkt, hvor du virkelig havde brug for din kæreste, og han/hun var tilgængelig. Hvordan føltes det? 

– Er det svært for dig at henvende dig til din kæreste, når du har brug for støtte, trøst eller nærhed? Ser du det som et svaghedstegn?

– Er der tidspunkter i dit parforhold, hvor du føler at kontakten er brudt? Eller du føler dig alene? Hvordan reagerer du i de tilfælde? Bliver du urolig eller følelsesladet? Presser du din partner til at reagere? Eller lukker du følelsesmæssigt ned og trækker du dig?

I min bog Jeg savner os, giver jeg en lang række anvisninger på, hvordan du skaber nærhed og fortrolighed i dit parforhold. Du kan få en smagsprøve her.

Følelsesmæssig tilgængelighed i praksis

Det er dybe samtaler, som for alvor forbinder dig med din partner. Derfor er den nemmeste måde, du kan gøre dig følelsesmæssigt tilgængelig at prioritere dybe samtaler. Her er en guide til gode dybe samtaler

Et andet vigtigt element er timing. Når du oplever at kontakten i forholdet er dårlig, drejer det sig ofte om dårlig timing. Alle former for kontakt følger kontaktcirklens 4 faser: Førkontakt, fuldkontakt, efterkontakt og hvile. Når du kender kontaktcirklens 4 faser, bliver det nemmere at komme på bølgelængde med din kæreste. Bliv klogere på kontaktcirklen, det er en god model at kende.

Konklusion

Manglende følelsesmæssig tilgængelighed er et kæmpe problem for parforholdet, fordi tilgængelighed er limen, som holder parforholdet sammen. Derfor skal du give det prioritet.

Brug ovenstående spørgsmål til at give dit parforhold et tjek og til at forstå din partner bedre. Måske kan I blive bedre til at være der for hinanden?

Parterapi København: 

Skab følelsesmæssig kontakt

Parterapi kan katalysere ægte følelsesmæssig kontakt. Parterapeuten sørger for, at samtalerne forbliver ærlige og autentiske. Et parterapiforløb vil naturligt sikre, at I får talt ud om vanskelige emner – og at I forbliver følelsesmæssigt åbne overfor hinanden.

Læs mere om parterapi i København

PS:

Her får du en gratis e-bog: Guide til et godt parforhold. I e-bogen gennemgår jeg de 10 vigtigste elementer i et parforhold.

Opdateret d.26 juli 2022.

26-7-2022Parterapeut: Er du følelsesmæssigt tilgængelig? Ellers dør dit parforhold!Bevidsthed.org

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!