Vælg en side

Mentalisering:

At forstå egne og andres følelser

I mit arbejde som parterapeut møder jeg mange par, som igen og igen havner i svære konflikter, fordi de misforstår hinanden. Misforståelser hænger ofte sammen med manglende mentaliseringsevne, som er evnen til at forstå egne og andres tanker, følelser og instinkter.

Mentalisering er altså en forudsætning for gode relationer, men mentalisering er også vigtigt i forhold til sig selv, fordi mentalisering skaber sammenhæng mellem tanker, følelser og kropslige impulser.

Denne artikel kommer ind på:

  • Definition på mentalisering
  • Hvorfor er det vigtigt?
  • Bevidst vs. ubevidst mentalisering
  • Mentalisering skal læres
  • Mentalisering vs. empati
  • Pseudo-mentalisering
  • Misbrug af mentalisering

Populært kaldes mentalisering ofte for følelsesmæssig intelligens.

Definition på mentalisering

At kunne mentalisere betyder, at du forstår de følelser, tanker, ønsker, drifter og instinkter, som ligger bag egne og andres handlinger, tanker og følelser. Mentalisering handler om at skabe indre sammenhæng mellem tanke, følelse og kropslige impulser.

Mentalisering giver dig selvindsigt på et dybt niveau, og derfor forandrer mentalisering dig.

Mentalisering er således en vigtig komponent af følelsesmæssig intelligens, fordi det udtrykker en velfungerende kobling mellem det mentale, følelsesmæssige og instinktive niveau.

Mennesket er det eneste pattedyr, som kan mentalisere. En hund kan ikke skelne mellem dine handlinger og dine intentioner. Hvis du skælder ud, overvejer den ikke, om du er stresset, og det i virkeligheden er derfor, du er vred.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvis du ikke kan mentalisere, kan du ikke forstå dig selv og andre. Du vil uværgerligt fejltolke andre og dig selv, hvilket medfører misforståelser, frustration og fremmedgørelse. Mentalisering er således forudsætningen for et liv i balance og velfungerende relationer.

Derudover er mentalisering forudsætning for selvindsigt og for at kunne være autentisk.

Evnen til at mentalisere hænger nøje sammen med at være tryg i relationer. Det kan du læse mere om her: De 4 tilknytningsmønstre. 

Eksempel

Din kæreste er indelukket og tavs, da han kommer hjem fra arbejde. I stedet for tale med dig sætter han sig med avisen.

Hvis du ikke kan mentalisere, tænker du måske: Han er sur på mig, siden han ignorerer mig. Det har jeg ikke fortjent!

Hvis du derimod kan mentalisere, kan du overveje, om han er sur, ked af det, stresset eller bare træt. Du kan også overveje, om det har noget med dig at gøre eller måske hans arbejde.

Mentalisering gør dig også opmærksom på dig selv: Du bliver måske klar over, at du er anspændt pga. dit arbejde, og netop derfor er ekstra følsom overfor din kærestes tavshed.

Mentalisering er evnen til at se sig selv udefra og andre indefra. 

Bevidst vs. ubevidst mentalisering

Mentalisering foregår ubevidst hele tiden. Det sker øjeblikkeligt, og du opdager ikke engang, at du automatisk går ud fra, at du forstår den andens intention korrekt.

Du kan sikkert huske en situation, hvor du var helt overbevist om, at du forstod din partners motiver, selvom du senere fandt ud, at du tog fejl.

Pointen er, at hjernen af sig selv tolker en situation, uden at du opdager det. Hjernens udlægning virker ekstremt troværdig, selvom den tager fejl! Derfor skal du ikke altid stole på din første indskydelse.

Hjernens automatiske reaktioner er lynhurtige, hvorimod bevidst mentalisering tager tid og koster en indsats. Du skal tænke, reflektere og overveje forskellige muligheder. Du skal også indgå i en dialog, være villig til at blive klogere og indrømme at du har taget fejl.

Mentalisering skal læres

Mentalisering er ikke medfødt. Et barn kan ikke gennemskue, hvilke intentioner der ligger bag mors handlinger. Barnet går automatisk udfra, at mors vrede eller ked-af-det-hed har noget med barnet at gøre.

Det er typisk moren, der lærer barnet at mentalisere. Hvis barnet fx slår sin mor, kan mor sige: “Av, du må ikke slå mor. Det gør ondt. Og nu bliver jeg ked-af-det,” så begynder barnet at forstå mors reaktion. Hvis moren derimod blot fjerner sig fra barnet, så bliver barnet ikke klogere, men føler sig derimod forladt. Det er altså i den gode mor-barnrelation, at barnet lærer om følelserne bag handlingerne.

Som voksen kan du lære mentalisering ved at tale med din partner om dine følelser, behov og motivation. Ikke mindst i konflikter, hvor manglende mentaliseringsevne ofte er årsagen til, at konflikten eksploderer. Det gælder således om at sætte ord på, og ikke gå udfra, at ens partner er tankelæser!

Læs også: Redskaber til konflikter i parforholdet

God parterapi (og psykoterapi) vil næsten automatisk træne ens mentaliseringsevne, fordi parterapeuten sørger for at begge bliver hørt og forstået. På den måde får begge øje på, hvad der ligger under hinandens ord og handlinger.

En video om at sætte sig i andres sted (2 min.)

Mentalisering vs. empati

Mentalisering og empati er ikke det samme. Mentalisering indeholder et kognitivt lag, som empati ikke har. Derudover handler empati om forståelsen af andre, hvorimod mentalisering også handler om selvindsigt.

Hvis dit barn bliver ked af det, når du giver sko på om morgenen, vil empati hjælpe dig med fornemme dit barns ked-af-det-hed. Men empati fortæller dig ikke, at det ikke handler om skoene, men at hun vil blive hjemme, fordi hun ikke kan lide maden i sin madpakke.

Mentalisering handler om både tanker og følelser.

Læs også: Empati: At indleve sig i en andens verden.

Pseudo-mentalisering

Når man genfortæller eller reflekterer over sig selv, UDEN at være følelsesmæssigt forbundet til det man siger, er det ikke mentalisering. Så er det bare mental snak.

Det man siger, bliver til en ny fortælling eller spekulation, som ikke er forvandlende eller udviklende, fordi man kun taler fra hovedet.

Gode eksempler er bortforklaringer og intellektualisering, som ikke vækker følelser i fortælleren (eller lytteren).

Misbrug af mentalisering

Mentalisering kan bruges til at manipulere og vinde magtkampe.

Hvis konen siger til manden: ”Nu sidder du dér og surmuler, fordi vi skal hjem til min familie. Det gør du altid. Men det er jo min fars fødselsdag, og det har vi sagt ja til for flere måneder siden.”

Konen analyserer mandens følelser, som om hun med sikkerhed ved, hvad han tænker og føler. Men det gør hun selvfølgelig ikke.

Mentalisering indebærer åbenhed og nysgerrighed – ikke forudindtagede meninger og fastlåste holdninger!

Parterapeut København

Har du problemer med at kommunikere med din partner? Så er parterapi måske noget for jer.

De fleste par oplever perioder med manglende forståelse og empati. Parterapi er en praktisk måde at ændre de dårlige kommunikationsmønstre, genskabe den empatiske kontakt og øge forståelsen for hinandens måde at se verden på.

Læs mere om parterapi: Parterapeut København

Opdateret d.25 juni 2019

25-6-2019Parforhold og kommunikation: Kan du mentalisere? Eller misforstår du din partner?Bevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!