19 måder at få mere selvværd

Hvad er selvværd?

Selvværd udtrykker din følelsesmæssige opfattelse af din samlede værdi som menneske. Selvværdsfølelsen er baseret på din bedømmelse af dig selv, og din sammenligning af dig selv med andre. Oplevelsen af selvværd er bl.a. relateret til din selvrespekt og selvtillid.

Når man siger, at man elsker sig selv, siger man i virkeligheden, at man har et godt selvværd.

Dit selvværd og din selvrespekt er vigtige forudsætninger for opnåelsen af succes og lykke. Det er dit selvværd og din selvrespekt, der giver dig troen på, at du har fortjent at være lykkelig, at du tror på dine egne valg og værdier, og du har ret til at vælge til og fra.

Selvværdet grundlægges først og fremmest i barndommen, hvor forholdet til forældrene og omsorgspersonerne er afgørende.

Hvis barnet føler sig elsket, respekteret og forstået, fremmer det barnets selvværd, dvs. barnet får en opfattelse af, at det har værdi. Hvis barnet derimod ikke føler sig set, eller oplever, at det ikke bliver respekteret eller holdt af, så vil det ikke udvikle en sund selvværdsfølelse.

Også oplevelser af evner i skolen og andre sociale sammenhænge påvirker selvværdet. Succesoplevelser vil påvirke selvværdet positivt, hvorimod nederlag vil have den modsatte effekt.

Læs også: Hvordan hviler man i sig selv?

Selvværdet forandrer sig hele tiden

Du har sikkert oplevet både perioder med højt selvværd og perioder med lavt selvværd. Det er helt naturligt, fordi selvværdet ikke er statisk, men forandrer sig afhængigt  omgivelserne og forholdet til dig selv.

Derfor skal du ikke nødvendigvis blive foruroliget, hvis du en overgang oplever dårligt selvværd. Hvis det derimod er en permanent tilstand, eller noget som du ofte lider under, bør du selvfølgelig forandre tingenes tilstand (snak evt. med en psykoterapeut).

Følgende tegn kan give dig en fornemmelse af dit selvværd:

Tegn på lavt selvværd:

 • At se sig selv som en fiasko
 • En overdreven frygt for at fejle
 • Overfølsom overfor kritik
 • At tilpasse sig andres meninger og behov
 • Pludselige vredesudbrud og fjendtlighed
 • Pessimisme og mangle tro på egne evner
 • At være misundelig på andres succes
 • Kraftige negative reaktioner på små fejl og uheld
 • At dvæle ved fortidens fejltagelser
 • Mindreværdskomplekser (eller mereværdskomplekser)
 • Overdreven opmærksomhed på sit udseende.

Tegn på godt selvværd:

 • At være tro mod bestemte livsværdier og principper (find dine personlige værdier)
 • Ikke at bekymrer sig ikke unødigt om fremtiden
 • At kunne slippe fortidens fejltagelser
 • At have tillid til egne evner
 • At følge egne overbevisninger
 • At kunne modstå manipulation
 • At man opfatter sig selv som værende andres ligemand – hverken mere eller mindre
 • At stå ærligt ved sine følelser og meninger
 • At være tilfreds med sig selv og sit liv

Alle lider af dårligt selvværd

En stor del af vores opvækst og liv går ud på at tilpasse os omgivelserne. Det er et grundvilkår, når man lever i et samfund med regler, traditioner og normer. Det gælder for alle, især børn.

En vigtig del af børns opdragelse går netop ud på at tilpasse sig forældrenes værdier og regler. Når man gør som der bliver sagt, får man belønning og ros. Hvis man ikke tilpasser sig, bliver man straffet og lukket ude af fællesskabet.

Det så normalt, at man ikke tænker over det: selvfølgelig skal man sidde pænt ved bordet, ikke tegne på væggene, være sød ved sin lillebror og sige tak, når man får en fødselsdagsgave.

Problemet er, at man uvægerligt får den oplevelse, at man ikke er helt god nok, som man er, fordi man må tilpasse sig for at få kærlighed og omsorg. Den oplevelse ligger dybt i alle, og derfor har ingen af os uendeligt selvværd – alle lider af “dårligt” selvværd i en eller anden grad.

Gode forældre respekterer barnets vilje, temperament, præferencer osv. så meget som muligt, så barnet føler sig respekteret, og elsket præcis som det er.

Læs også: Kender du dine personlige rettigheder?

19 måder at øge dit selvværd

Et godt selvværd er en vigtigt forudsætning for et lykkeligt liv. Derfor er det vigtigt, at du lærer dig selv, hvordan du får det godt med dig selv.

Nedenfor har jeg samlet 17 råd til, hvordan du kan forbedre dit selvværd. Nogle af forslagene er nemme at udføre og andre vanskelige. Alle er forskellige, så derfor vil alle forslag nok ikke give mening for dig.

Jeg ordnet dem efter stigende sværhedsgrad. Nogle af de mest effektive teknikker er også de vanskeligste – de kommer til sidst.

1) Tag et bad og tag et rent sæt tøj på.

Hvis du tillader dig selv at være beskidt og usoigneret, er det tegn på manglende selvrespekt. Tag et bad, klip neglene og tag noget rent tøj på.

Selvfølgelig vil et bad ikke ændre din selvopfattelse fundamentalt, men den ydre verden påvirker dit indre. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan du behandler dig selv, din krop og udseende.

2) Gør rent

Samme princip som foregående råd. Hvis du lever i snavs og rod, er det fordi du ikke tager dig selv alvorligt. Du ved selv, om det er på tide at gøre rent.

4) Giv dig selv en gave

Er der noget, du længe har manglet? Hvorfor ikke købe det i dag? Husk, at dårligt selvværd bl.a. har den effekt, at du ikke synes, at du har fortjent lykken. Det skal du ikke finde dig i.

Det er faktisk ok, at du forkæler dig selv lidt engang imellem.

3) Gør dig selv glad

Find ud af, hvad du virkelig godt kan li’, og gør det! Når du virkelig er glad, får det godt med dig selv.

Det er ikke så nemt, som det lyder. Det kræver øvelse og selvindsigt at vide, hvad du har brug for. Men hæng i. Du har fortjent at nyde livet!

5) Skriv i din selvværdsdagbog

Brug 5-10min hver dag, hvor du skriver det gode og interessante fra din dag ned i din selvværdsdagbog.

Selvom du ikke synes, at du har haft en god dag, så har der med garanti været noget positivt. Måske har du spist en sund morgenmad, blevet klogere af et se en dokumentar i fjernsynet, husket at sige tillykke med fødselsdagen til ven, gået en tur eller læst i en god bog. Eller du har haft en god telefonsamtale eller du har fået et smil af en på gaden.

Ved at øve dig i at finde det positive i dit liv, ændrer du din selvopfattelse. Det virker faktisk.

6) Gør noget for andre

En af de nemmeste måder at overbevise dig selv om at du har værdi, er at gøre noget for andre. Hjælp en kammerat med at flytte eller male. Eller gå en tur med naboens hund. Det skaber en positiv relation, som har en afsmittende effekt på dit selvværd.

Læs også: Compassion gør dig til en bedre version af dig selv

7) Udsæt det ikke

Få betalt dine regninger, ringet til viceværten og skiftet pæren i lampen. Det giver en masse positiv energi, at få ordnet de ting, som er blevet udsat alt for længe.

Samtidig er du mere aktiv, hvilket sætter din psyke i et højere gear, og dermed øges din selvopfattelse og selvrespekt.

8) Spejløvelse

Denne øvelse skal du udføre hver dag og gerne flere gange om dagen!

Se dig selv i et spejl. Og ros dig selv uafbrudt i mindst 3 min. Fx:

Elskede Gitte. Tak for dig! Tak, fordi du huskede at spise sundt i morges. Tak, fordi du tog til træning. Jeg elsker dig fordi, du altid gør dit bedste. Du prøver altid at få det bedste ud af situationen. Tak, fordi du huskede tandlægen. Hvor var det godt, du hjalp din ven med at male. Og tak, fordi du laver denne øvelse. 

9) Lev sundt

At spise sundt, dyrke motion, at have regelmæssige sovetider osv. er den bedste gave du kan give dig selv. Hvis du slider dit helbred op, er det dybest set et tegn på, at du ikke føler dig værdifuld.

Derudover skal man ikke undervurdere, hvor meget sund kost og livstil påvirker hjernen og dit humør.

10) Sig nej

Hvis du lider af dårligt selvværd, står du ikke ved dig selv. Derfor bliver du nemt offer for andres meninger. Begynd at sige nej, når der er noget du ikke vil, eller har lyst til.

Alle respekterer et ærligt nej. Og din selvrespekt vokser hver gang, du står ved dig selv.

Læs også om sund grænsesætning.

11) Drop perfektionismen

Dårligt selvværd giver følelsen af, at du aldrig gør det helt godt nok. Derfor kan du blive perfektionistisk for at kompensere.

Men for hvis skyld skal det være perfekt? Lær at sige pyt!

12) Vær tro mod dine værdier

Selvværd og integritet følges ad. Jo større selvværd, desto mere vil du følge dine egne overbevisninger. Og omvendt: jo mere du respekterer dine egne værdier og overbevisninger, desto mere vil dit selvværd og din selvrespekt vokse.

13) Skab noget

Når du tager din plads i verden, når du manifesterer dig selv ved at skabe noget eller lære nyt, tillægger du dit inderste betydning, og det øger din selvværdsfølelse. Kan du forestille dig, at du lærer noget nyt eller udretter noget, uden at det påvirker din selvfølelse i positiv retning?

14) Studer dig selv

Hvem er du egentlig? Grundlaget for et solidt selvværd er selverkendelse. Du bliver nødt til at undersøge dig selv og finde ud af, hvad du står for. Det er hverken en simpel eller hurtig proces, men den er nødvendig.

Yoga og meditation er gode metoder til at komme tættere på dig selv. Du kan også opsøge en terapeut eller nogle af de mange selvudviklingsgrupper der findes.

15) Stop med at sammenligne dig selv

Det er næsten umuligt ikke at sammenligne sig selv med andre bevidst eller ubevidst. Hele personligheden er skabt som en reaktion på omgivelserne.

Derfor ligger det dybt i dit indre at måle dig selv i forhold til andre. Men hvis du virkelig ønsker at hvile i dig selv, skal du lære at vende opmærksomheden indad. Dit forhold til dig selv er vigtigere end alt andet. Meditation kan være en stor hjælp i den proces (lær evt. mindfulness meditation).

16) Vær klar til at ændre din omgangskreds

Inderst inde ved du godt, hvis der er nogle i din omgangskreds, som skader dit selvværd, selvtillid eller selvrespekt. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at se dem mindre, indtil du har ændret dine gamle mønstre.

Der kan være umådeligt svært at modstå socialt press fra sin omkreds. Men du bliver nødt til at trække dig fra det, som ikke nærer dig.

17) Vær sårbar

Undersøgelser har vist, at sårbarhed giver selvværd mere end noget andet. Når du bliver mødt i din sårbarhed, får du en oplevelse og en erfaring af at være ok. Derfor skal du øve dig i at vise dit inderste. Og dyrke de relationer, hvor du har nemmest ved at være dig selv. Læs mere her: Sårbar eller cool?

18) Skab et godt parforhold

Et harmonisk kærlighedsforhold er måske det vigtigste element i et godt liv. At føle sig elsket præcis som du er, er den bedste måde at få selvværd. Og et dårligt parforhold er noget af det værste for dit selvværd.

19) Kontakt dit indre – hvil i dig selv

Når alt kommer til alt, er selvværd en indre oplevelse af dig selv. Den ydre verden påvirker dig selvfølgelig, men dybest set kommer selvværd indefra. Problemet er, at det ikke er nemt at mærke sig selv. Og det er ikke nemt at hvile i sig selv. Men det kan du lære.

Du skal søge ind i din krop og lære at sanse dig selv. Du skal opøve en levende kontakt til en kropslig oplevelse af dig selv. Det er hemmeligheden bag et urokkeligt selvværd.

Få inspiration her: lær at meditere og opøv kropsbevidsthed.

Vær at huske

Dit selvværd er en vigtig forudsætning for det gode liv. Selvværdet grundlægges i barndommen, men påvirkes og forandres hele livet. Du kan selv gøre meget for at øge dit selvværd, bl.a. ved at følge nogle af forslagene i denne artikel.

Opdateret d.24 aug. 201924-8-201917 Tips til mere selvværdBevidsthed.org

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend