Er du en pleaser?

En pleaser har en dyb overbevisning om, at hvis hun er ”god” og gør andre glade, bliver hun i sidste ende elsket, får sine behov opfyldt og kan leve et liv uden problemer.

Problemet er, at sådan hænger verden ikke sammen. For selvom pleaser adfærd kan give fordele her og nu, er prisen høj, fx dårligt selvværd, ødelægte relationer, forkerte beslutninger, stress og depression.

I denne artikel får du 5 tegn på, at du pleaser for meget:

  1. Du er ubeslutsom og mangler retning
  2. Du er grænseløs
  3. Du er konfliktsky
  4. Du finder mennesker, du kan redde
  5. Du er stresset og deprimeret

Hvorfor pleaser man?

Som barn får du ros, når du tilpasser dig. Det er en del af forældrenes gode opdragelse, for det kan ikke være anderledes. Det er både nødvendigt og naturligt, at du udvikler evnen til at tilpasse dig andre og de sociale omstændigheder, du er i.

Men du skal også lære at mærke dine egne behov, lyst og impulser. Og du skal støttes i at forfølge dem, så du får en sund jeg-følelse og et godt selvværd.

Hvis du ikke lære at balancere dine egne behov med hensynet til andre, får du problemer. Overfokuserer du på dig selv, udvikler du narcissistiske træk, men overfokuserer du på andre, mister du dig selv og bliver en pleaser.

Læs også: Tøffelheltens 3 fejl

Derfor er det svært at slippe pleaserrollen

Selvom en pleaser kan overbevise sig selv om, at hendes behagesyge blot er udtryk for hjælpsomhed, godhed og omsorg, handler det i virkeligheden om frygt.

Pleaseren har fået den opfattelse, at hun bliver forladt eller straffet ved at prioritere sig selv. Hun har oplevet, at andres kærlighed er betinget af hendes adfærd. Og hvis hun ikke er god, rigtig, hjælpsom eller dygtig kommer der en konsekvens.

Det kan starte en ond cirkel, hvor du kun har det godt med dig selv, når du føler dig påskønnet af andre. Det forstærker din pleaser adfærd, hvilket øger din identifikation med pleaserrollen. Det bliver en negativ spiral, hvor du til sidst glemmer, at du er meget mere, end det gør for andre.

Overfokuserer du på dig selv, udvikler du narcissistiske træk, men overfokuserer du på andre, mister du dig selv.

5 tegn på at overdreven pleaser adfærd:

1. Du er ubeslutsom og mangler retning

Jo mere din adfærd handler om at gøre andre tilfredse, desto mere mister du forbindelsen til dig selv, dine ønsker og behov. Derfor får du svært ved at være autentisk og træffe beslutninger.

Hvis du ikke kan mærke, hvad du står for, og hvad du vil, får du svært ved at motivere dig selv til at nå dine mål, og derfor mister du fokus og retning i dit liv.

Hvis du vil bryde mønstret, kan du starte med at finde dine personlige værdier og dine livsmål.

2. Du er grænseløs

En pleaser går mere op i, hvordan andre har det end sig selv. Derfor er det ofte svært for dig at sige fra, når dine grænser blive overtrådt. Derfor har en pleaser ofte svært ved at mærke og udtrykke vrede.

I værste fald kan det betyde, at du bliver udnyttet af andre. Selv mennesker som ingen intention har om at udnytte dig, kan de komme til det, fordi du aldrig siger fra.

Hvis du er trænet i at ignorere dig selv, går det også ud over dit sexliv. Din lyst får ikke plads, og i stedet har du sex, som din partner ønsker. Udover dårlige oplevelser går det ud over din generelle lyst. Og hvis du er mand, får du måske rejsningsbesvær eller foretrækker porno.

Læs også: Kvinder, der elsker for meget

3. Du er konfliktsky

En pleaser har svært ved at stå ved sig selv i mødet med andre. Derfor vil du naturligt undgå konfliktsituationer.

Men hvis du er konfliktsky, kan du gå med opsparet vrede og bitterhed, som aldrig kommer direkte til udtryk. I stedet udvikler du måske passiv-aggressiv adfærd. Eller du bruger manipulation til at få din vilje uden ubehagelige konflikter.

pleaser adfærd og behagesyge i parforholdet

4. Du finder mennesker, du kan redde

Med tiden kan pleaserrollen føles så tryg, at du søger mennesker og situationer, hvor din pleaser adfærd bliver belønnet. Måske finder du sammen med en dominerende partner eller en partner med særlig behov for omsorg.

Eller du involverer dig i foreningsarbejde, hvor du pludselig sidder med ansvaret for at lave regnskab eller tage kage med til næste møde. Du får en følelse af at være vellidt, og at der er brug for dig. Men inden i vil du allerhelst bare elskes, for den du er – ikke for din kage eller regnskabet.

Læs også om: Offer, redder og krænker

5. Du er stresset og deprimeret

Det har store konsekvenser for din trivsel, hvis du igen og igen tilsidesætter dig selv. På arbejdspladsen og i familielivet kan det betyde, at du tager flere opgaver på dine skuldre end du kan bære, hvilket selvfølgelig kan gøre dig stresset og udbrændt.

Og hvis du mister evnen til at følge dit hjerte, bliver livet gråt, meningsløst og deprimerende. Du mister forbindelsen til dit sande selv, og identificerer dig i stedet med en pleaserrollen. Og det kan ingen holde til.

Sådan frigør du dig fra pleaserrollen

Det er kun dig selv, som kan bryde fri af usunde mønstre. Vent ikke på at nogen redder dig.

Overdreven pleaser adfærd handler dybest set om at være styret af frygten for at blive forladt. Det er en frygt alle kender, men det er en frygt, du skal udfordre.

Du skal igen og igen stå ved dig selv, sige din mening og træffe beslutninger, som andre ikke nødvendigvis bifalder. Og så skal du lære at rumme ubehaget i situationen. Det er hårdt arbejde, men der er ingen vej udenom.

Når du begynder din træning, så start med det mindst farlige. Fx at sige nej til en lille ting på arbejdet. Eller bede din kæreste om noget, du selv plejer at gøre.

Når du træner din evne til at rumme svære følelser (se denne video), får du samtidigt en vigtig erfaring, nemlig at det er ok ikke at være enige i alt. Og du bliver ikke udstødt, selvom du siger nej.

Du skal træne hver dag. Gør du det, oplever du hurtigt, at du begynder at slippe din sædvanlige pleaser adfærd.

Læs også: Er du autentisk?

Opdateret d.19 jan. 2020

25-12-2019Test dig selv: Er du en pleaser?Bevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend