Grænsesætning: Kan du vælge fra og til?

I denne artikel bliver du klogere på grænser, hvad de skal bruges til, og hvordan du udvikler dem.

Dine grænser beskytter dig

Sund grænsesætning handler om beskyttelse. Dine grænser lukker det ude, som ikke gavner dig. Men åbner sig for det, som nærer dig.

Grænsesætning er en forudsætning for sunde relationer, og viser, at du har tiltro til din autonomi, dvs. du stoler på din oplevelse af selvbestemmelse.

Sunde grænser forudsætter evnen til at kunne sige ja og nej. Men også selverkendelse, så du ved, hvad du skal sige ja og nej til.

Evnen til grænsesætning hænger sammen selvværd. Jo bedre selvværd, desto nemmere har du ved at stå ved dig selv. Du kan læse mere om, hvordan du øger dit selvværd her: Få mere selvværd. 

Ægte frihed er at sige “nej” uden at forklare.Amit Kalantri

Dine grænser hjælper andre

Grænsesætning er selvfølgelig godt for dig. Men det er mindst lige så godt for menneskene omkring dig.

Når du klart udtrykker, hvad du står for, skaber det tryghed hos andre, fordi de ved, hvad de har at forholde sig til. De behøver ikke påtage sig ansvaret for situationen, fordi du også hjælper med at styre relationen et sted hen, som er godt for alle.

Læs også: Derfor kan du ikke forlade din partner

Svage grænser skader dig

Uden grænser bliver du let påvirket af andres følelser, krav, forventninger osv. I stedet for at leve dit liv, indfanges du i andres liv, selvom du ikke ønsker det.

Du kan ikke sige fra overfor andre, men du kan heller ikke åbne dig for omsorg og kærlighed.

Uden passende grænsesætning vil du automatisk undgå kontakt for at beskytte dig selv. Det er fx svært for dig at være i et parforhold, hvis dine grænser ikke viser dig, hvor din partner begynder og du slutter.

For at kompensere udvikler du defensive beskyttelsesstrategier, som holder andre på afstand.

Her er nogle tegn på svage grænser:

  • Du siger ja til for meget
  • Du har svært ved at mærke, hvad der er godt for dig
  • Du er ufleksibel i samspillet med andre
  • Du lader andre behandle dig dårligt
  • Du ved ikke, hvad du har lyst til
  • Du har svært ved at være sårbar
  • Du får vredesudbrud, fordi du ikke får sagt fra i tide

Hvad kan du genkende i dig selv?

Læs også om dine Personlige rettigheder.

Grænsesætning med terapi - undgå grænseoverskridelser

Er du grænseløs?

Hvis din grænsesætning er svag, skyldes det måske, at du tidligt i livet er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd, dvs. handlinger som har tvunget dig til at acceptere noget, som strider dig imod.

Fysisk og psykisk vold, kontrol, manipulation, udskamning, inducering af dårlig samvittighed, nedgørelse osv. er tydelige eksempler på grænseoverskridende handlinger.

Kvinder (og mænd) som “elsker for meget,” er grænseløse. De giver for meget, og får intet tilbage. Det kan du læse mere om her: Kvinder, der elsker for meget.  

Brug din vrede!

Vrede og grænsesætning hænger sammen. Vrede er en følelse, som beskytter din integritet – præcis som dine grænser.

Men hvis du ikke har lært at være vred, eller du oplever vrede som skamfuld eller forkert, mangler du en væsentlig ressource til at sætte grænser.

Derfor skal du udvikle et fortroligt afbalanceret forhold til vrede. Det er første skridt i at lære sund afgrænsning.

Læs mere her: Vreden er din ven

Grænser sidder i kroppen

Vrede bor i kroppen. Ligesom grænser er først og fremmest noget, du oplever og mærker i kroppen – og ikke noget du kan tænke dig til.

Dine behov ændres hele tiden og dermed ændres dine grænser. Den ene dag har du behov for at være alene, den næste dag har du lyst til selvskab. For at vide hvad du har brug for, bliver du nødt til at være i kontakt med kroppens signaler.

Du kan træne din kropsbevidsthed, ved at flytte noget af din opmærksomhed ind kroppen. Jo mere din bevidsthed fylder i din krop, desto nemmere bliver grænsesætning for dig.

Læs også: Kropsbevidsthed er hemmeligheden bag selvindsigt

Grænsesætning og sunde grænser i psykiatrien

Find dine værdier

Mens du øver dig på at mærke din krops signaler, kan du samtidigt overveje din værdier.

Dine værdier er det, som er vigtigt for dig. Værdier kan fx være at leve sundt, rejse, lære nyt, venskaber, sund økonomi, gode kolleger, karriere, parforhold, familie osv. osv.

Når du arbejder med dine værdier, bliver du tvunget til at mærke i dig selv, hvad du står for. Hvem er du? Hvad vil du? Osv.

Når bliver klar over dine værdier, bliver sund grænsesætning automatisk mere naturligt for dig.

Læs mere her: Find dine værdier i livet

Konklusion

Grænsesætning handler om selvbeskyttelse og livsduelighed. Stærke, men fleksible grænser er vigtige for et godt liv.

Uden sunde grænse kan du ikke fungere i relationer, og du bliver nødt til at udvikle defensive selvbeskyttelsesstrategier, fx at holde afstand til andre.

Grænsesætning og vrede hænger sammen, og er funderet i din krop. Derfor er kropsbevidsthed en forudsætning er sunde grænser.

Du kan læse mere om grænsesætning i Inge Schútzsack Holms bog: Den indre uro.

Opdateret d.16 mar. 201916-3-2019Grænsesætning: Kan du vælge fra og til?Bevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend