Compassion og medfølelse – ikke kun for buddhister

Begrebet compassion (medfølelse) er måske bedst kendt for sin betydning i buddhisme, selvom compassion er central i alle store verdensreligioner.

Compassion er den følelse af omsorg, der opstår, når du møder andres udfordringer og smerte, kombineret med motivation til at hjælpe og støtte. Når du handler med compassion, reagerer du med forståelse, venlighed og hjælpsomhed – i stedet for afvisning og frygt.

De senere år er interessen for compassion vokset i den vestlige verden, fordi compassion gør dig til en bedre version af dig selv. Forskningen viser således, at compassiontræning nedsætter depressive symptomer, angst og stress. Og øger din evne til at rumme svære følelser og forbedrer dine relationskompetencer.

Compassion, empati og medfølelse

På dansk oversættes compassion nogle gange med empati, men oftest med medfølelse. Men empati og medfølelse er ikke helt præcise oversættelser, for compassion indeholder et aktivt element, som adskiller det fra passivt at indleve sig i en andens verden.

Dalai Lama siger således: “Compassion er en sensitivitet for egen og andres lidelse, kombineret med en forpligtelse til at søge at afhjælpe den.”

Men måske er afstanden mellem compassion og medfølelse ikke så stor endda. Ifølge den amerikanske buddhist-nonne Pema Chödrön kommer compassion ikke af at ville hjælpe, men af at mærke, at vi er forbundne med alle levende væsener.

Compassion er altså meget mere end at være hjælpsom og gøre gode gerninger. Det er medfølelsen og oplevelsen af at være forbundet, der er fundamentet.

Eksempel 1
Efter en stresset dag skal du nå at handle på vej hjem. Du skynder dig igennem Netto efter de få ting du mangler, og når hurtigt frem til kassen. Der er imidlertid en kæmpe kø, men ikke nok med det, den unge mand ved kassen er tydeligvis ny, for han fumler, og det hele går meget langsomt.

Du ved godt, at det ikke er den unge mands skyld, at der en lang kø. Alligevel bliver du irriteret på ham. Hvordan kan han være så langsom? Er han ligeglad med alle jer som venter? Hvorfor skynder han sig ikke?

Din krop bliver mere og mere anspændt, som minutterne går, og du kan næsten ikke være i dig selv af irritation.

Du kender sikkert en version af ovenstående. Når vi ikke får det, som vi ønsker, er vi hurtige til at se andres mangler. Vi reagerer med modstand og irritation, eller vi bliver sårede og trækker os. Vi føler ikke med andre, men er optaget af os selv.

Samme eksempel med medfølelse kunne se således ud:
Du står i køen og ser den unge mand kæmpe ved kasseapparatet. Du tænker “Pyh, det må være hårdt at sidde ved kassen, når der er travlt”. Du har selv prøvet at være presset og fumle på job, og det er aldrig sjovt at være skyld i andres stress og irritation.

Du kan mærke i dig selv, hvordan han må have det. Du får lyst til at hjælpe ham, selvom det eneste du kan gøre i situationen, er at smile venligt til ham, når det bliver din tur.

Compassion er ikke et forhold mellem healeren og den sårede. Det er et forhold mellem ligeværdige. Kun når vi kender vores eget mørke, kan vi være tilstede med mørket i andre. Compassion bliver først virkelig, når vi erkender vores fælles menneskelighed. Pema Chödrön

Om medfølelse

Ovenstående eksempel viser, hvorfor medfølelse ikke altid er nemt i praksis. Medfølelse kræver et vågent sind, at du kan rumme ubehag, modstand, irritation og at du kan sætte dig i en andens sted.

Her har jeg lavet en video om at rumme svære følelser, som du måske kan blive inspireret af.

Medfølelse er en avanceret mental funktion. Derfor kan man fx ikke forvente, at små børn udviser medfølelse. Det er noget, som læres i takt med at man modnes. Og nogle lærer det aldrig.

Du kan træne medfølelse, hver gang du møder et menneske. Du kan øve dig i, at se alt I har tilfælles: I fødes pludseligt, forsøger at finde vej i livet, rammes af modgang, og kæmper for at finde lykken.

I virkeligheden er der meget mere, som binder os sammen end adskiller os. Få øje på det, og du vil naturligt øge din medfølelse.

Læs også: Accept og tilgivelse

Træning af sindet

Som sagt er compassion ikke nemt. Her er nogle vigtige egenskaber, du kan være opmærksom på i din compassiontræning:

1)    Intention. Det vigtigste er måske vilje og intentionen om at møde verden med medfølelse. Uden intention og vilje sker der intet.

2)    Næst er opmærksomhed og mindfulness. Det er ikke nok at have vilje, du skal også være opmærksom på dig selv og dine reaktioner.

3)    Viden og forståelse for menneskets natur. Du skal indse, at vi alle er ens, og have forståelse for at vi alle håndterer livets udfordringer forskelligt, selvom vi dybest ønsker det samme.

4)    Empati og en ikke-dømmende attitude. Medfølelse forudsætter at du kan sætte dig i andres sted, og at du forbliver åben uden at fælde dom over andre eller dig selv.

Læs også: Empati er evnen til at sætte sig i andres sted

Compassion fokuseret terapi - Compassion på dansk kaldes medfølelse

Hvad compassion ikke er

Compassion handler ikke om at være blød, eftergivende og give andre, hvad de ønsker.

Forestil dig, at du tager en tyv i at stjæle din cykel. Du ser, at personen tydeligvis er fattig. Han forklarer, at han ingen penge har, og at han skal bruge cyklen til et job, han netop har fået som udbringer.

Compassion er ikke at give ham cyklen uden videre, selvom han måske har mere brug for den end dig. Det er heller ikke at skælde ham ud eller være aggressiv, selvom du er vred.

Hvis du handler med compassion, tænker du måske: Han må have det hårdt, siden han stjæler. Hvis jeg var i samme situation, ville jeg måske blive fristet til det samme. Nogle gange er livet hårdt, og mennesker gør dumme ting. Men uanset hvad, er det forkert at stjæle. Derfor giver jeg ham ikke min cykel.

Måske spørger du mere ind til hans situation, og overvejer at låne ham penge til at købe en brugt cykel. Eller du vurderer, at det eneste rigtige er at melde ham til politiet, selvom du forstår hans situation.

Compassion kræver et enormt mod. Det er en handling præget af frygtløshed og magt. Du kan sagtens gøre det. Det eneste du skal gøre, er at lade dit hjerte knuses af verdens sorg og skønhed. Pema Chödrön

Compassion med dig selv

De senere år er der blevet forsket meget i de positive effekter af compassiontræning, ikke mindst i forbindelse med compassionbaseret terapi og behandling af psykiske lidelser.

Herunder at udvikle en medfølende indstilling til sig selv. Mange af os har en streng indre dommer, som nedvurderer og sammenligner os med urealistiske idealer.

Hvis du vejer lidt for meget, ikke passer din træning eller får ryddet op, som du har lovet dig selv, kan du tale til dig med en selvkritisk stemme eller en medfølende stemme.

De fleste af os slår os i hovedet og får dårlige samvittighed, fordi vi føler, vi burde gøre det bedre. På den måde slider vi på vores eget selvværd, udvikler skam og kan endda blive deprimerede, udelukkende pga. den måde vi taler til os selv.

Når du slår dig selv i hovedet, taler du til dig selv som en kritisk uempatisk forælder. Hvis du derimod taler til dig med en medfølende stemme, fokuserer du på det, du faktisk har gjort godt. Og du har forståelse for, at du kun er et menneske, som selvfølgelig ikke er perfekt. Præcis som en god forælder.

Eksempel:

Du kigger dig i spejlet, og ville ønske, at du var i bedre form. I stedet for at udskamme dig selv husker du, at de færreste ser ud, som de ønsker, og at det ikke gavner dig at sammenligne dig med urealistiske idealer fra sociale medier, reklamer osv.

Du lover dig selv, at du vil spise mere sundt. Ikke for at ligne en filmstjerne, men for at være sund og føle dig godt tilpas i din krop.

Læs også: Sådan får du mere selvværd

Begynd din compassiontræning nu

Compassion er ikke en simpel teknik eller en mental forståelse. Der er først og fremmest en praksis, dvs. noget du vælger at gøre hver dag, igen og igen.

Derfor kræver compassion øvelse. Du kan træne dig selv vha. af små hverdagsøvelser og meditationer. Begge dele er effektivt.

Hvis du vil i gang med din compassiontræning nu, så har jeg lavet et gratis online kursus med små nemme øvelser. Klik her:

Gratis online kursus i compassion >>> 

Hvis du vil vide mere om compassion, anbefaler jeg Nanja Holland Hansens bog. Nanja Holland Hansen er også leder af Center for compassion, som bl.a. afholder kurser.

Opdateret d.25 dec. 2019

25-12-2019Compassion og medfølelse – ikke kun for buddhisterBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend