Vælg en side

Kropsbevidsthed: Vejen til selverkendelse

Hvordan ved du, at du har det godt?

Hvornår havde du sidst ondt i kroppen? Kom smerten pludselig eller gradvist?

Ofte opleves smerte, som noget der opstår pludseligt. Men i virkeligheden kommer smerterne næsten altid gradvist. Det tager tid for dit biologiske system at skabe de forandringer, der senere giver dig advarselssignaler i form af smerte. Hvornår du opdager smerten, afhænger af din kropsbevidsthed.

Der er mere fornuft i din krop end i din bedste visdom.Nietzsche

Kropsbevidst vs. selvbevidst

Kropsbevidsthed er evnen til at mærke kroppen, følelser og fornemmelser, imens de forekommer, uden fortolkninger eller efterrationaliseringer.

I modsætning til kropsbevidsthed står selvbevidsthed. I psykologisk sammenhæng er selvbevidsthed relateret til din opfattelse af egne tanker, moral, styrker, svagheder, følelser, personlighedstræk osv. i forhold til de sociale omgivelser. Selvbevidsthed er en fortolkning, en mental konstruktion af sig selv.

Kropsbevidsthed er forbundet til nuet, mens selvbevidsthed er forbundet til fortid og fremtid. Selvbevidsthed er verbal, abstrakt og rationaliserende. Kropsbevidsthed er sansende, konkret og spontan.

Du kan ikke både være kropsbevidst og selvbevidst på samme tid. Ligesom du ikke både kan være i nuet og i fortiden på samme tid.

Modsætningen mellem selvbevidst og kropsbevidst understreges af, de aktiverer forskellige dele af hjernens pandelap: Når den ventromediale del (tæt på øjnene), af den præfrontale cortex, er aktiveret er du kropsbevidst, mens du er selvbevidst, når den dorsomediale del (mod toppen af hovedet) er aktiveret.

Kropsbevidst vs. selvbevidst

Følelser sidder i kroppen

Kropsbevidsthed er ikke kun vigtig for at opdage sygdomme og smerter i kroppen. Kropsbevidsthed er også afgørende for at kunne håndtere dit følelsesliv.

Fysiske og psykiske smerter aktiverer de samme områder i hjernen, og derfor opleves psykiske smerter i kroppen. Alle følelser aktiverer en eller flere muskler i kroppen – selv hvis det blot er mikroskopiske spændinger. Vrede sætter sig måske i maven, nervøsitet i skuldrene og sorg kan sætte sig i brystet.

Når du siger “jeg er glad”, så er det i virkeligheden en fortolkning af en kropsfornemmelse, som du kalder for “glad”.

Hvis du har dårlig kontakt til din krop, er det svært at mærke og forstå dine følelser. Kropsbevidsthed er derfor forudsætningen for at kunne håndtere følelser (og mentalisere), sorg og psykiske spændinger på en konstruktiv måde.

Uden kropsbevidsthed kan følelser ophobes og vise sig som pludselige vredesudbrud, angstanfald eller måske som en uforklarlig følelse af tristhed eller depression. Bevidsthed om kroppens impulser er også et vigtigt element i at kunne sætte grænser.

Læs også: 7 tips til håndtering af vrede

Personlig udvikling forudsætter kropsbevidsthed

Det er ikke kun hjernen, som påvirker kroppen – kroppen påvirker også hjernen. En lang række spirituelle retninger bruger kroppen som indgang til spirituelle tilstande og indsigter. Fx antager muslimer, kristne, buddhister osv. særlige kropsstillinger, når de beder. Yoga, tai chi og forskellige massageformer er andre kendte eksempler på, at kroppen kan bruges til at påvirke psyken.

Kropbevidsthed er måske det vigtigste element i din personlige og spirituelle udvikling.

Sådan træner du din kropsbevidsthed

Du kan træne din kropsbevidsthed ved at begynde at mærke dig selv. Fx lige nu:

Hvordan føles dine fødder, lår og arme? Spænder du i skuldrene eller nakken? Trækker du vejret fuldt og roligt, eller er dit åndedræt overfladisk?

Uanset hvad du laver, kan du øve dig i at mærke din krop samtidigt og på den måde opøve din kropsbevidsthed.

Ved at bevare en del af din opmærksomhed i kroppen, øger du dit nærvær og din selverkendelse på overraskende måder. Det minder om det, buddhisterne kalder for ’dobbeltrettet opmærksomhed’.

Øvelse:

Nedenstående øvelse har mange fællestræk med mindfulness meditation, men med den ekstra gevinst, at den også øger din kropsbevidsthed:

  • Sid i en meditationsstilling med ret ryg.
  • Slap af i hele kroppen (arme, ben, mave, ryg, skuldre, nakke og ansigt).
  • Fokuser nu på strømmen af luft igennem dine næsebor.
  • Udvid gradvidst din opmærksomhed, til at inkludere hele ansigtet.
  • Efter et stykke tid (1-2 min.), udvider du igen din opmærksomhed, til at inkludere din nakke og hals.
  • Udvid igen din opmærksomhed, til at inkludere dine arme, hænder, overkrop og til sidst dine ben og fødder.
  • Tag dig god tid i processen. Hvis du opdager, at du har mistet opmærksomheden, på en del af din krop, så start forfra. Begynd med at fokusere på strømmen af luft igennem dine næsebor og udvid igen dit opmærksomhedsfelt.
  • Lav øvelsen så lang tid du har lyst. Fx 10min, men gerne i længere tid.

I anden variant, flyttes opmærksomheden skiftevis fra ét kropsområde til et andet. Fx kan du starte med at fokusere i maven, derefter brystet, efterfulgt af armene, benene, hals osv.

Udfordringen er at lade bevidstheden blive i kroppen uden at fortolke og verbalisere. I stedet for at tænke “Jeg er glad, fordi jeg skal på ferie”, så bliv i kroppen og mærk det som er.

Øvelser til kropsbevidsthed og selvbevidsthed

Det er en udfordring ikke at fortolke og analysere. Problemet er, at det øjeblik du begynder at sætte ord på, så er du ikke længere kropsbevidst, men selvbevidst! Derfor skal du modstå fristelsen til at sætte ord på, og  i stedet øve dig på at være i et ukendt rum af nærvær og kropsbevidsthed.

Ovenstående øvelse er ekstrem gavnlig. Efter nogle minutter stilnes sindet, du slapper mere af, dit åndedræt bliver roligt og mange neurofysiologiske healingsprocesser aktiveres. Desuden får du en mere realistisk selvopfattelse, du får klarhed over dine følelser og dine prioriteter.

God fornøjelse!

Værd at huske

Kropsbevidsthed er bevidsthed om kroppens sansninger, energier og fornemmelser.

Hvis du ikke er forbundet til din krop, er du ikke forbundet til dine følelser, din identitet og nuet.

Det er altid gavnligt, at lade en del af bevidstheden hvile i kroppen. Det øger bl.a. din selvindsigt, accelererer din personlige udvikling, og du aktiverer mange selvregulerende mekanismer i din krop.

Opdateret d.17 mar. 201917-3-2019Kropsbevidsthed: Vejen til selverkendelse!Bevidsthed.org

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!