Parforholdets 3 faser

I denne artikel får du 2 forskellige modeller for dit parforholdets udvikling, som du kan bruge til at forstå dynamikken mellem dig og din partner.

Model 1: Fra symbiose til realistisk kærlighed

I denne model er der 3 faser:

  1. Ja-fasen eller symbiose-fasen
  2. Nej-fasen eller tilbagetræknings-fasen
  3. Fasen med realistisk kærlighed

Parforholdets ja-fase:

Det er i denne fase, vi møder et nyt menneske, som gør os spændte, nysgerrige og håbefulde. I denne fase siger vi ja til det nye og hinanden. Det er også i denne fase, vi forelsker os. Og derfor kaldes fasen også nogle gange for den romantiske fase.

I den første fase er vi villige til at indgå kompromiser, vi ser mulighederne fremfor begrænsninger og vi strækker os for parforholdets skyld. Uden ja-fasen ville vi aldrig indlade os i nye relationer.

Ofte kammer ja-fasen over, så vi søger vi så langt ind i hinanden, at forholdet bliver usundt og symbiotisk, og man mister sig selv ind i forholdet. Det er den klassiske teenager forelskelse.

Parforholdets nej-fase:

Entusiasmen i ja-fasen klinger af på et tidspunkt, og når den gør, finder vi ofte ud af, at vi har sagt ja til lidt for meget. Derfor får vi behov for at trække os lidt tilbage, dvs. vi begynder at sige mindre ja og mere nej.

Hvis man i starten af forholdet er meget forelskede i hinanden, bliver man måske enige om at flytte sammen i en lille 1-værelseslejlighed. Det virker som en rigtig god ide, når man slet ikke kan få nok af hinanden.

Men 6 måneder senere begynder man savne noget alenetid. Man får brug for at trække sig og skabe afstand. Og hvor man før valgte en hyggeaften på sofaen i hinandens selvskab, vælger man nu at gøre noget hver for sig.

Der skal være balance mellem “os” og “mig” i et forhold. I 1.fase er fokus på os, i 2.fase flyttes noget af fokusset tilbage på en selv og egne behov.

Denne fase kaldes også nogle gange for magtkamps-fasen, fordi der opstår mange konflikter, når begge parter begynder at fokusere mere på sig selv og mindre på den anden.

Læs også: Det bevidste parforhold

parforhold 5 faser

Fasen med realistisk kærlighed:

1.fase repræsenterer en slags umoden kærlighed, hvor vi føler en masse, selvom vi endnu ikke kender hinanden. Derfor er kærligheden “urealistisk.”

I 2.fase kommer realismen ind, men måske så meget, at kærligheden forsvinder og forholdet afsluttes.

Men hvis vi stadig elsker hinanden på trods af de forskelle og uenigheder, som bliver tydelige i nej-fasen, så har vi mulighed for “realistisk” kærlighed.

Mange når aldrig til 3.fase. I stedet svinger deres parforhold mellem fase 1 og 2, hvilket ofte skaber en skaber en masse drama og konflikter.

Andre besøger måske 3.fase engang imellem for så at falde tilbage til fase 2. Men jo mere du kan fastholde dig i fase 3, desto rigere og bedre parforhold.

Model 2: David Deidas 3 niveauer af parforhold

Den amerikanske forfatter David Deida har lavet en alternativ model over parforholdets udvikling, som også deler parforholdets udvikling op i 3 faser.

David Deidas 3 niveauer:

  1. Afhængighedsforhold
  2. Det moderne 50/50-parforhold
  3. Det autentiske parforhold

Du kan læse mere om de 3 niveauer i David Deidas bog Intimate Communion.

1. Afhængighedsforhold:

Det traditionelle mandsdominerede, patriarkalske parforhold er et gensidigt afhængighedsforhold, hvor parterne er økonomisk og følelsesmæssigt afhængige af hinanden.

Kvinden er afhængig af mandens penge, status og maskuline tilgang til verden. Manden er til gengæld afhængig af kvindens evne til at tage sig af børn, hus, følelsesmæssige nærhed osv. Mand og kvinde udfylder altså de stereotypiske kønsroller, som man kender fra før 60erne.

På overfladen kan forholdet fungere fint, men i længden er det utilfredsstillende, fordi begge er fanget i begrænsende kønsrollemønstre.

2. Det moderne 50/50-parforhold:

Det moderne parforhold har lighed som ideal, og er et vigtigt skridt frem i forhold til et afhængighedsforhold. Både mand og kvinde arbejder, begge kan lave mad, tage sig af børn og udføre huslige pligter. Både mand og kvinde er velintegrerede i samfundet, har venner, fritidsinteresser osv.

David Deida kalder det moderne parforhold for et 50/50-forhold, fordi mand og kvinder deler rettigheder, pligter og funktion lige, dvs. 50% til hver.

I 50/50-forholdet er både mand og kvinde i stand til at leve tilfredsstillende liv alene, selvom de foretrækker at være sammen. Manden har udviklet sine feminine sider, han er i kontakt med sine følelser, og er blevet bedre til at kommunikere. Han har lært at lytte og forstå kvindens behov.

Kvinden har til gengæld udviklet sine maskuline sider. Hun ved, hvad hun vil med sit liv. Hun står på egne ben, og har ikke brug for en mand for at have et meningsfuldt liv.

Umiddelbart virker 50/50-forholdet som den perfekte løsning. Der er dog et problem, som mange opdager: Så længe der virkelig er forskel på mand og kvinde, vil et 50/50-forhold hverken kunne tilfredsstille manden eller kvinden fuldstændigt.

I jagten på lighed udlignes forskellene på kønnene, hvilket kan opleves lidt kedeligt, fordi mange finder forskellen på mand og kvinde fascinerende og dragende. Det kan du læse mere om her: Forstå seksuel polaritet – og hvordan du skaber stærk fysisk tiltrækning

3. Det autentiske parforhold:

Kun hvis manden og kvinden i forholdet er neutrale i deres kerne, er 50/50-forholdet den perfekte indretning. At være neutral betyder at manden og kvinden er lige meget maskulin hhv. feminin i deres kerne, hvilket altså kun gælder for ganske få mennesker iflg. David Deida.

I det autentiske forhold er forskellene på mand og kvinde kilde til beundring og fascination. Forskellene bliver fejret og æret i modsætning til det moderne 50/50-forhold, hvor forskellene er kilde til konflikt. Og i modsætning til et afhængighedsforholdet hvor forskellene bliver brugt som manipulationsmidler.

Målet i det autentiske parforhold er, at begge parter lever frit fra deres inderste kerne, og samtidig give deres højeste gaver til deres elskede. Manden tilbyder sin kvinde sin maskuline energi, hans dybeste visdom, bevidsthed og nærvær – kvinden tilbyder manden til gengæld sin feminine energi, lys, kærlighed, kreativitet og livskraft.

Der er ingen regler i det autentiske parforhold. Begge parter er drevet af et ønske om at leve autentisk i frihed og kærlighed, og berige hinandens liv. Kærligheden står over ønsket om sikkerhed, forhandling og manipulation.

I det autentiske parforhold er begge parter aktive skabere af kærlighed. Kærligheden gives betingelsesløst, det er ikke noget den anden skal gøre sig fortjent til. Forholdet bliver en spirituel praksis, hvor manden og kvinden praktiserer nærvær og betingelsesløs kærlighed. Manden og kvinden lader de maskuline og feminine energier flyde frit og manifestere sig naturligt.

Læs også: Hvad er forskellen på maskulin og feminin?

David Deidas 3 faser i et parforhold

Et forhold skifter dynamisk imellem niveauerne

Et forhold har en dynamisk natur. I løbet af kort tid kan forholdet ændre sig fra at være domineret af afhængighed, til et 50/50-forhold, for at ende i et autentisk forhold. Måske har et skænderi vækket frygten for at være alene, og pludselig føler begge parter sig afhængige af deres partner.

En time senere snakker parterne konflikten igennem, får udglattet misforståelsen, der startede det hele, frygten forsvinder, og parret er tilbage i det moderne 50/50-parforhold.

Senere indser de, hvor komisk det er at skændes over en bagatel, de husker at livet er kort, og det eneste som betyder noget er kærligheden. De slipper de vante roller, deres forventninger og historier, og elsker den anden, her og nu. Det autentiske forhold genopstår i frihed og kærlighed.

På 1.nivau er man naturlig fokuseret på at , fx ved at være dominerende eller manipulerende. På 2.niveau forhandler man – noget for noget, så man ikke risikerer at blive misbrugt som på 1.niveau. På 3.niveau slipper man den illusoriske følelse af sikkerhed, som er vigtig på 2.niveau. På 3.niveau fokuserer man på at give. Hvert øjeblik er en mulighed for at elske og ære sin kæreste.

Læs også: De 5 stadier i voksen seksualitet

Opdateret d.23 okt. 2020

20-10-2020Parforholdets udvikling i 3 trinBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend