Følelsesmæssig intelligens er hemmeligheden bag succes og et lykkelig liv!

Følelser har dårligt omdømme

Skjuler du dine følelser for andre? Er der følelser, du skammer dig over?

Det er underforstået i vores kultur, at følelser er upålidelige og nærmest primitive. Derfor får følelserne ikke den opmærksomhed, de fortjener. De fleste ignorerer deres følelser, på samme måde som forældre ikke tager et følelsesladet barn alvorligt. Følelserne opfattes ofte som noget, man vokser fra. Det er bl.a. derfor, mange følelser er forbundet med skam.

Læs også: Skam – At føle sig forkert i verden

De fleste er mere end parate til at argumentere for deres holdninger om politik, samfundsmæssige forhold, bolig, børn og alt muligt andet. De er stolte af deres meninger, og deler dem gerne. Derimod betragtes følelserne som private. Noget der kun deles med få – eller slet ingen. Man mister hurtigt status, hvis man opfattes som følelsesladet, hvorimod det er sjældent, at nogen blive kritiseret for at være rationel.

Hvornår har du sidst fortalt andre om dine følelser?

Læs også: Guide til dybe samtaler

Fordi de fleste har lært at ignorere deres følelser, går de glip af følelsernes visdom. Følelserne er en vigtig del af din indre virkelighed, og hvis du ikke tager dem alvorligt, er det umuligt at leve autentisk og lykkeligt.

Det er rationelt at være subjektivt

Selvom vi ærer det rationelle og logikken, er det ofte mest rationelt at være subjektiv. Mange af livets største beslutninger kan ikke tages alene vha. kølig logik. Når du vælger karriere, ægtefælle, børn osv. bliver du nødt til at lytte til følelserne for at kunne træffe holdbare beslutninger.

Følelser er baseret på langt større datamængde end sindets simple logik, og derfor giver det mening at lytte til følelserne i komplicerede situationer. Følelserne er baseret på summen af al din erfaring og viden, hvorimod sindets logik kun opererer med få variable.

Følelserne er mere multidimensionelle end logikken. Derfor er den følelsesmæssige eller emotionelle intelligens (EQ) også en bedre indikator for et succesfuldt liv end den konventionelle intelligenskvotient (IQ). Logik uden forbindelse til følelserne leder dig på afveje.

Læs også: Dit intelligente hjerte

Følelsesmæssig intelligens = følelse + intellekt

Det er ikke nok blot at være følelsesladet – ligesom det ikke er nok, kun at være mental. At opleve og udtrykke en masse følelser uden bevidsthed, er ikke bedre end at være en mental træmand uden kontakt til sine følelser. Træmanden bruger et mentalt filter til at holde følelserne på sikker afstand. Den oversensitive følelsesladede person, bliver oversvømmet af sine følelser, og han kan ikke skelne en følelse fra en anden, og derfor er han forvirret. Hverken træmanden eller den oversensitive er i ægte kontakt med sine følelser.

EQ: Følelsesmæssig intelligens sikrer dig succes - Emotionel intelligens er vigtigere end IQ

Hvis du blot udtrykker dine følelser uden bevidsthed, er du som en korkprop på havets overflade, der kastes rundt uden retning og orientering. Det ene øjeblik er du glad, dernæst trist, så optimistisk og derefter deprimeret. Den ene følelser tager den næste, og du er det nemme offer, som ikke har andet valg end at følge følelserne.

Emotionel intelligens kræver, at du kan iagttage og opleve dine følelser bevidst, i det øjeblik de opstår. Når du er bevidst, kan du også vælge, hvordan du reagerer. Skal du udtrykke din vrede her og nu, eller vente til et andet tidspunkt? Er din vrede berettiget, eller har du bare sovet dårlig? Er du vred, eller er du virkeligheden bange?

Når følelserne opleves bevidst, bliver du klogere på dig selv, og du kan agere på en konstruktiv måde. Uden bevidsthed er vreden farlig, ødelæggende og voldelig. Med bevidsthed bliver vreden et kraftfuldt brændstof, du kan bruge til at handle og skabe forandring.

Følelsesmæssig intelligens kaldes også nogle gange for mentalisering. 

Læs også: Kan du mentalisere? Eller misforstår du din partner?

Vigtige komponenter i følelsesmæssig intelligens (EQ)

Der er ikke en klar definition på, hvad følelsesmæssig intelligens er. De fleste er dog enige om nogle basale elementer i følelsesmæssig intelligens:

1) Bevidsthed

Dette er grundlaget for følelsesmæssig intelligens. Hvis du ikke kan mærke dine følelser, når de opstår, er du blind for følelsernes sandhed. Derudover vil dine ubevidste følelser styrer og påvirke dig, uden du opdager det!

Følelser sidder i kroppen. Derfor er det en god idé at træne din kropsbevidsthed, hvis du vil have bedre kontakt til dine følelser.

Læs også: Kropsbevidsthed er vejen til selverkendelse

2) Konstruktiv håndtering af sine følelser

Det er ikke nok at mærke dine følelser. Nogle gange skal du lade dine følelser bestemme, hvad vej du vil gå.

Nogle gange er det bedst at være med de følelser som opstår. Andre gange er det mere konstruktivt, at dyrke nogle følelser frem for andre. Hvis du er trist, kan det være helende at være med din sorg og smerte. Men når du er sammen med dit barn eller på job, er det måske mest konstruktivt at lægge dem hylden for en tid. Andre gange kan der være brug for bevidst at vække bestemte følelser, fx motivation eller vilje.

3) Kommunikation

At kunne sætte ord på følelser er en vigtig del af følelsesmæssig intelligens. Det er først, når du kan sætte ord på dine følelser, at du virkelig har forstået dem. At kunne kommunikere sine følelser klart og tydeligt, er en forudsætning for at kunne have meningsfulde relationer.

4) Social kompetence

Social kompetence er først og fremmest evnen til at knytte sociale kontakter og til at kunne indgå i sociale sammenhænge. Uden følelsesmæssig intelligens er du klodset og handicappet i sociale interaktioner.

5) Empati

En vigtig komponent af følelsesmæssig intelligens er at kunne sætte sig ind i andres situation. Empati er grundlaget for al kontakt.

Læs også: Empati – lær at forstå andre

Værd at huske

Følelsesmæssig intelligens (EQ) er en af de vigtigste forudsætninger for succes og lykke. Mange udvikler ikke deres EQ, fordi vores kultur betragter følelser som utilregnelige og mindreværdige, sammenlignet med det rationelle intellekt. Men de fleste af livets største beslutninger, kan kun træffes, når du tager dine følelser med på råd.

Husk: Det er rationelt at være subjektiv!

PS

Hvis du vil træne din følelsesmæssige intelligens, så prøv dette gratis kursus i compassion. Du får både teori og øvelser, som er nemme at lave.

Opdateret d.7 jan. 2019

7-1-2019EQ: Følelsesmæssig intelligensBevidsthed.org 

Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!

Send this to a friend