Vælg en side

Skam: At føle sig forkert

I denne artikel bliver du klogere på skam, hvad det er, og hvordan du slipper af med følelsen.

Artiklen er bl.a. inspireret af Lars Sørensens bog skam – medfødt og tillært.

Hvorfor føler man skam?

Skam er en følelse af at være forkert. Ikke fordi du har gjort noget forkert, men fordi du er forkert som menneske. Dvs. du ikke er ok, som den du er.

De skamfulde følelser inkluderer at føle sig pinlig, flov, genert, blufærdig, kikset osv. Når skammen rammer, har du lyst til at forsvinde, gemme dig, undgå øjenkontakt osv.

Det modsatte af skam er stolthed. Ikke usund stolthed som: “Jeg er for fin til at tage bussen”, men stolthed som: “Jeg kender min værdi, og forsøger ikke at gemme mig. Jeg er stolt, af den jeg er.”

Læs også: Vær stolt af dig selv!

Skamfølelsen kan opstå i forbindelse med handlinger som opleves vanærende, latterlige eller upassende. Men det er ikke i selve handlingen, skamfølelsen bor. Det er følelsen af at være forkert, som opstår i kølvandet på handlingen, som er skammens kerne.

Undersøgelser har vist, at noget af de vi frygter mest, er at tale i forsamlinger. Hvis du skal holde tale til en fest, får du svedige håndflader, rødmen på hals og kinder og dirrende stemme. Du er nervøs for de andres dom, fordi du er afhængig af fællesskabet. Ultimativt er du bange for at være så pinlig, at du bliver dømt ude af fællesskabet. Det er den egentlige årsag til alle skamfulde følelser: De andres dom.

Når du ikke føler dig mødt og set, kommer du til at tvivle på dig selv. Hvis ingen griner, når du siger noget sjovt, rammes du på dit selvbillede som den sjove. Den pinlige tavshed får dig til at føler dig kikset og forkert, du får lyst til at gemme dig, du skammer dig.

Essay om skyld og skam - Hvorfor føler man skam? - Hvad er blufærdighed? - Hvad er skam?

Dårligt selvværd og skam hænger sammen. Selvværd giver robusthed overfor forkerthedsfølelsen. Jo mere du hviler i dig selv, desto mere skal der til, før at du bliver genert eller føler dig kikset. En person med selvværd accepterer og elsker sig selv, og er derfor mindre afhængig af andres accept og kærlighed.

Læs også: Få mere selvværd

Skam og relationer

Skam er en relationel følelse, som opstår i mødet med andre mennesker. Det er andres, reelle eller indbildte, vurdering som er årsagen til skam. Hvis du var født og opvokset på en øde ø, ville du aldrig føle skam. Du ville acceptere dig selv, din krop, tanker og følelser. Det er først, når du møder andre, du bliver sårbar og skammen får plads.

Mennesket er et flokdyr, og derfor er andres anerkendelse vigtig. Alle har brug for nærhed, venskab, omsorg, intimitet og kærlige relationer. Men når du åbner dig for andre, gør du samtidig dig selv sårbar. Når du viser dit inderste til omverdenen, har du brug for at blive mødt med kærlig accept. Ellers rammes du på din selvfølelse.

Hver gang der er kontakt, er der mulighed for afvisning og fordømmelse, og derfor er der potentielt skam tilstede hver gang mennesker mødes. De skamfulde følelser virker som en social radar, der viser, om du er på vej ud af fællesskabet eller ej. Hvis du fx igen og igen opfører dig pinligt til en festen, er der chance for, at du ikke bliver inviteret næste gang. Pinligheden er en advarselslampe.

De skamfulde følelser lurer potentielt i alle relationer, selvom vi sjældent opdager det.

Et godt eksempel er ubehaget ved at blive afvist. Forestil dig, at du taler i telefon med en ven. Du fortæller noget vigtigt, men opdager, at din ven kun hører halvdelen, fordi hun laver mad samtidig. Du føler dig afvist, fordi maden åbenbart er vigtigere end dig. Og når du ikke er vigtigt, rammes du på din selvforståelse. Du troede, du er betydningsfuld, men erfarer, at det er du ikke (i situationen). Du bliver såret, irriteret og vred, men nedenunder lurer skamfølelsen over at være forkert og betydningsløs.

Et andet eksempel: Du giver en vase til dine naboer, som fejrer kobberbryllup. Da du et halvt år senere låner noget værktøj, ser du vasen smidt i en papkasse i garagen. Du er skuffet og såret, og begynder at overveje gaven: Er vasen grim? Kunne de ikke lide den? Skulle jeg have købt noget mere passende? Skammen lurer, fordi du føler dig forkert.

Den slags hændelser kender de fleste. De kan opleves sårende, vække irritation og vrede, men de rører også ved noget dybere. Nemlig oplevelsen af ikke at blive set og mødt, og det  er netop oplevelsen af ikke at blive kærligt spejlet, som puster til en grundlæggende frygt for at blive udstødt, som alle flokdyr besidder.

Læs også: Slip negative tanker og følelser

Grænser og skam

De skamfulde følelser inkluderer bl.a. blufærdighed, pinlighed og generthed. Disse følelser advarer dig om, at du er ved at overskride en intimitetsgrænse. Hvis blufærdighedsgrænsen ikke respekteres, kan du blive tvunget til at vise verden en sårbar del af dig selv, som du ikke er klar til at dele. Hvis en fremmed spørger dig om dit sexliv, eller om du er lykkelig, vil du sikkert tøve inden du svarer. Fordi du ikke ved, hvordan du bliver mødt, er du naturligt tilbageholdende med at dele intime detaljer fra dit liv.

Hvis du ikke føler dig mødt og accepteret som den du er, går ud over din selvfølelse med skamfølelse til følge. Derfor er det vigtigt at respektere din blufærdighed, fordi blufærdigheden advarer om, at du er ved at vise noget sårbart og sart.

Du tager en chance, hver gang du åbner dig for et andet menneske. Det er på en gang livgivende for sjælen, men den nødvendige blottelse kan også give bagslag. Derfor skal du træde varsomt i det følsomme og intime rum.

Essay om skam og skyld - Hvad er blufærdighed? - Hvad er skam?

Skyld eller skam?

Skyld og skam er forbundne og bruges nogle gange som synonymer, men der er en afgørende forskel: Skyld handler om din gøren, dvs. det er dine handlinger som er problemet. Skam handler om din væren, dvs. det er din person, som er problemet.

Hvis du er skyldig, har du lyst til at handle for at rette fejlen eller bevise din uskyld. Skyld kan derfor fjernes ved at tage ansvar, handle eller tage en straf. Handlinger kan ændres.

Hvis du derimod skammer dig, er du handlingslammet. Skamfølelsen betyder, at du føler dig uværdig til at være i verden, og derfor mister du din livs- og handlekraft. Hvor skyld kan kureres, er det straks sværere at fjerne skam, fordi skam er relateret til din væren, den du er.

Læs også: Accepter dig selv og få fred

Skyld og skam er altså forskellige, men skyld kan blive til skam. Hvis du har gjort noget så forkert, at andre vender sig i mod dig trækker sig følelsesmæssigt fra dig, kan det vække en følelse af at føle sig forkert og uværdig til andres kærlighed, og det vækker skamfulde følelser i dig.

Usunde måder at håndtere skam

Skamfølelsen er så ubehagelig, at vi bruger mange forskellige strategier for at undgå at mærke følelsen. Her er 4 typiske strategier:

Angreb på andre:

Denne strategi går ud på, at du peger fingre af andre. I stedet for at du skal føle dig forkert, overbeviser du dig selv om, at det er de andre, som er forkerte. Skadefryd handler om det samme. Alle kender til denne strategi fra skolegården, hvor drillerier ofte er en magtkamp om at placere forkerthedsfølelsen.

Angreb på dig selv:

Du kan også kritisere dig selv. Det er som at dine indre stemmer bliver et ekko af andres vikelige eller indbildte anklager. Vi har alle dummet os, fortrudt, og bagefter slået os selv i hovedet. Det er sikkert stadig hændelser, som med jævne mellemrum får dig til at anklage dig selv.

Unddragelse:

Denne strategi handler om, at du undgår situationer, som potentielt kan vække de skamfulde følelser. Hvis du fx skammer dig over din krop, vil du sikkert undgå at gå med dine venner på stranden eller i sauna. Eller du undgår at tage for megen opmærksomhed i forsamlinger, hvor du er usikker på dig selv.

Fornægtelse:

Fornægtelse og fortræning kan fx vise sig ved, at du dulmer din skam vha. tobak og alkohol så du slet ikke mærker din skam. Et klassisk eksempel kunne være at “drikke sig mod til”, inden den unge mand, tager initiativ til at byde op til dans. Fortrængning kan også vise i kropslige symptomer som mavepine, hovedpine osv.

Kuren mod skam

Det er en delikat proces at behandle skam, fordi behovet for “behandling” netop understreger, at der er noget galt. Derfor skal de skamfulde følelser mødes nænsomt og empatisk. Skamfølelsen opstår, når du ikke bliver set, spejlet og accepteret som den du er. Derfor kan de skamfulde følelser, først og fremmest kureres ved at blive mødt med accept og empati i et kærligt rum.

Læs også: Slip din skam i 3 trin

Hvis du skammer dig over noget bestemt, kan du forsigtigt åbne dig for kærlige og forstående mennesker (evt. en terapeut). Men vær varsom og blid med dig selv. Hvis du åbner dig for de forkerte, kan skammen forstærkes, hvis du møder mangel på forståelse.

Som tidligere nævnt, er skam en relationel følelse, dvs. følelsen afspejler noget som sker i relation til andre. Men dit forhold til dig selv er også vigtig. Det er ikke nok at andre acceptere dig, hvis du ikke selv gør det. Derfor er selvkærlighed, accept og tilgivelse vigtige elementer i behandlingen af skam.

Hvad er skam? Hvad handler skamfølelsen om?

Værd at huske

Skam er en følelse af at være forkert i verden. Skam er relateret til din væren – i modsætning til skyld, som er relateret til din gøren. Følelsen opstår, hvis du fx føler dig latterlig, forkert eller upassende.

Skam er relateret til lavt selvværd og manglende selvkærlighed. Derfor kan skam kureres ved at blive mødt med kærlig accept – både i samspillet med andre, men også i forholdet til sig selv.

Se her, hvordan du slipper skam i 3 trin.

Opdateret d.24 april 201924-4-2019Skam = At føle sig forkertBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!