Vælg en side

Parterapeutens guide: Empatisk kommunikation i parforholdet

Gode dybe samtaler skaber samhørighed

Det er igennem samtaler, at du knytter og bevarer bånd til vigtige personer i dit liv. Og hvis du tænker på dine bedste venner, er det sikkert dem, du har de bedste samtaler med.

Det er i de dybe samtaler, at vi lærer hinanden at kende, og får følelsen af samhørighed. Derfor er det umuligt at have gode relationer, uden at gode samtaler. Det gælder ikke mindst i parforholdet.

Problemet er, at de dybe samtaler opstår for tilfældigt og for sjældent. Hvornår havde du fx sidst en dyb samtale? En samtale, hvor du viste nye sider af dig, eller lærte din kæreste bedre at kende?

Mange parforhold går i stykker, fordi parret glemmer at tage sig tid til dybe samtaler. Det oplever jeg ofte i mit arbejde som parterapeut. Og derfor handler parterapi bl.a. om at støtte positive samtalemønstre og empatisk kommunikation.

I denne artikel får du en guide til gode dybe samtaler og empatisk kommunikation i parforholdet.

Læs også: Derfor er din mand tavs

Gode samtaler handler om følelser

Vi taler først og fremmest med hinanden, for at forbinde os til hinanden på et følelsesmæssigt plan. Vi taler selvfølgelig også sammen for at udveksle informationer, men langt størstedelen af vores verbale kommunikation handler om at skabe og vedligeholde empatisk kontakt.

Empati handler om at sætte sig i en andens sted. Derfor er empati forudsætningen for samhørighed, som igen er forudsætningen for alle relationer. Uden empati, ingen relation.

Læs mere om empati: Empati – kunsten at forstå andres verden

Har I et sjælemøde, eller skiftes I bare til at snakke?

De gode samtaler handler om følelser – ikke fakta og information. Det er følelserne, som viser, hvem du er som menneske. Derfor bliver en samtale først rigtig interessant, når der er følelser er involveret.

En samtale om udviklingen af bruttonationalproduktet behøver ikke at være kedelig, hvis det er et emne, du føler noget for. Men hvis du bedøvende ligeglad med økonomi, bliver det en kedelig og søvndyssende snak.

Du giver energi til en samtale, når du fortæller om det betydningsfulde i dit liv: Hvad du er bange for, hvad du brænder for, hvad du drømmer om, hvad du frygter osv. Problemet er selvfølgelig, at du gør dig sårbar, når du afslører dine følelser. Derfor kræver interessante samtaler mod.

Læs også: Tør du være sårbar?

Øjenkontakt

Øjenkontakt er det vigtigste element i oplevelsen af følelsesmæssig kontakt og empatisk kommunikation. Derfor skal du selvfølgelig se din samtalepartner i øjnene, når I taler sammen.

Se med et “blødt” blik, der signalerer accept og en kærlig indstilling. Hvis du stirrer med et “hårdt” blik, kan øjenkontakten virke intimiderende. Her kan læse, hvordan du gør:

Læs også: Øjenkontakt: Din vigtigste sociale kompetence

Tal langsomt – tal med kroppen

Gode samtaler opstår, når du ikke kun taler med hovedet. Hovedet er god til fakta, men følelserne sidder i kroppen.

Forudsætningen for empatisk kommunikation, er at du bevarer kontakten til din egen følelsesmæssige tilstand, mens du taler. Dvs. du skal tale, mens en del af din opmærksomhed hviler i kroppen. Det kan du kun, når du taler langsomt. Taler du hurtigt, ryger din opmærksomhed op i hovedet.

Når du er i kontakt med kroppen, er du autentisk, og det er umuligt ikke at sige noget, som på en eller anden måde betyder noget. Det handler altså ikke om at finde på særlige interessante emner, men om at være nærværende og autentisk.

Læs også: Kropsbevidsthed – Kan du mærke dig selv?

Tal med blød stemme

Din stemmeføring afslører meget om din sindstilstand.

Når du er kærlig, åben og inderlig, sænker du naturligt stemmen og taler langsommere. Du taler fra kroppen og ikke fra hovedet.

Er du ikke i kontakt med dine følelser, får stemmen en anden lyd. Den bliver højere og mere kraftfuld, som om du vil overbevise eller overdøve den anden.

Empatisk kommunikation i parforholdet - Dybe gode samtaler: Snak om følelser - Parterapi i København / Frederiksberg

Derfor er det god idé at tale både afdæmpet og roligt. En behagelig stemmeføring signalerer accept og åbenhed, hvilket skaber tryghed. Bliver din stemme høj, kantet og hurtig, er det et signal til både dig selv og lytteren om, at du er oppe i hovedet.

Vær nysgerrig

Det er umuligt at have en interessant samtale med en kedelig person. Men der findes ikke kedelige mennesker!

Mennesker (og samtaler) bliver kedelige, når vi mister nysgerrigheden. Det er kvaliteten af samtalen, som afgør om den anden fremstår kedelig eller ej.

Det er måske den vigtigste pointe: Gode samtaler kræver nysgerrighed – ikke specielle personer.

Mange parforhold lider under manglende nysgerrighed. Efter 3 år føler de fleste, at de kender deres partner fuldstændigt, og derfor mister de nysgerrigheden. Samtalerne bliver kortere og mere overfladiske, og til sidst bliver de bare til en kort brummen. Det er begyndelsen til enden for mange parforhold.

Læs også: 7 Niveauer af følelsesmæssig intimitet

Stil interessante spørgsmål

Mange har svært ved at snakke om følelser. Dels fordi de fleste er opdraget til ikke at snage i andres sager. Og dels fordi de ikke ved, hvordan man gør.

Du skal selvfølgelig respektere andres blufærdighed og grænser, men hvis du ikke tør stille personlige spørgsmål, forbliver samtalen på et overfladisk niveau. Men faktisk vil de fleste gerne snakke om deres følelser, hvis de kan mærke oprigtig interesse.

De ufarlige (og kedelige) spørgsmål handler om fakta, fx: ”Hvad er klokken?”, ”Hvor lang tid tager det for dig, at køre til København?”, ”Kommer du her tit?”, ”Hvad laver du?”, ”Hvor bor du?”, ”Følger du med i den nye serie?” osv. Den slags spørgsmål er fine når du smalltalker, men de duer ikke til at skabe en følelsesmæssig forbindelse.

Interessante spørgsmål handler om følelser: ”Hvad tænker du om det, jeg lige sagde?”, ”Gør dit arbejde dig glad?”, ”Hvad drømmer du om?”, ”Hvorfor vil du have børn?”, “Er du tilfreds med dit liv?” osv.

Mangler du flere gode spørgsmål, så kan du få 100 gratis samtalekort, du kan printe ud og bruge.

Vær aktiv, når du lytter

Det er vigtigere at være god til at lytte end god til at tale. Når du lytter, skaber du empatisk kontakt – ikke når du taler.

En vigtig del af empatisk kommunikation er aktiv lytning. Det betyder, at du ikke kun lytter passivt, men aktivt viser din interesse og deltagelse.

Vigtige elementer i aktiv lytning er øjenkontakt, opmærksomhed og åbent kropssprog.

Genfortælling et andet vigtigt element, fordi du viser, at du har hørt og forstået fortælleren.

Aktiv lytning skaber tillid, fælles forståelse og samhørighed. Derfor er det en vigtig del af dybe samtaler og empatisk kommunikation.

Lyt med kroppen

Det er ikke nok at forstå ordenes betydning. Øret er god til at opsamle fakta, men hvis du vil mærke stemningerne og følelserne bag ordene, skal du lytte med kroppen.

I stedet for udelukkende at fokusere på det talte ord, så bred din opmærksomhed ud i din krop, og mærk hvordan du påvirkes af det sagte. Hvis du er opmærksom, kan du mærke de følelser, som er i spil.

Læs også: Træn din empati

Undgå at dømme

For virkelig at forstå en anden, skal du kunne sætte dig selv i baggrunden et øjeblik. Det gælder ikke mindst, når du forsøger at løse en konflikt.

Er du ikke åben for at se tingene fra et nyt perspektiv, begynder du automatisk at vurdere og dømme dét, som bliver sagt. I stedet for at lytte får du lyst til at forsvare dig, komme med modargumenter osv. Domme og vurderinger kommer i mange forklædninger, fx:

 • Moraliseringer og irettesættelser
 • Forklare og analysere
 • Advarsler og formaninger
 • Fordømmelser
 • Trusler
 • Give gode råd og forslag

Alle konflikter, alle krige er på et tidspunkt startet med en dom. Domme leder til magtkampe, som øjeblikkeligt ødelægger den empatiske kommunikation og kontakt.

Dybe gode samtaler i parforholdet - Parterapeut Nørrebro - Dialog og empatisk kommunikation i parforholdet

ikke at dømme og vurdere, betyder ikke, at du skal acceptere alt. Men du skal acceptere, at du kan tage fejl, og at du skal slippe ønsket om at ”vinde”. Det handler om at kunne rumme forskellighed, uden at ville forsvare sig eller have ret.

Læs også: Vær tilstede her og nu

Jo mere kærlig og forstående du er, desto mere tillidsfuld bliver fortælleren. Når han mærker, at han bliver mødt med en kærlig åbenhed, tør han også dele det personlige og sårbare. Fornemmer han derimod, at du dømmer ham, trækker han sig.

Værdsæt stilheden

Stilhed kan føles ubehageligt eller ligefrem skræmmende. Derfor er vi gode til at overdøve stilheden med TV, radio, computer, sociale medier osv.

Men det er i de stille øjeblikke, at du kan vende opmærksomheden indad og fordøje dine indtryk. Derfor skal der være plads til stilhed i en god samtale.

Mange synes at stilhed kan være pinligt. Men hvorfor? Måske fordi stilhed kan opfattes som en afvisning? Eller måske fordi stilheden er så uvant, at det føles forkert? Uanset årsagen, skynder de fleste sig at overdøve stilheden, inden det føles pinligt. Men samtidig mistes muligheden for at fordøje, mærke og tænke.

Læs også: Autentisk kommunikation i dit parforhold – 4 sætninger du skal kende.

Rette tid og sted

Empatisk kommunikation handler også om, at tage den dybe samtale på det rigtige tidspunkt.

Det nytter ikke, at du ruller de store følelser ud, hvis din kæreste har tankerne et helt andet sted. Derfor skal du vente på rette tid og sted, inden du kaster et tungt eller ømtåleligt emne på bordet.

Dybe samtaler opstår, når du kan fornemme din kæreste, og det lykkes at skabe en fælles forståelse og bevægelse ind i et intimt rum. Bevægelsen ud og ind af kontakt beskrives vha. kontaktcirklen. Det kan du læse mere om her:

Læs også: Kontaktcirklen

10 interessante emner

Næste gang du finder dig midt i en kedelig samtale, så husk at din samtalepartner sikkert også keder sig! Du kan give samtalen energi og gøre den interessant ved at bringe følelser i spil, som beskrevet ovenfor.

Mangler du inspiration, så er her 10 samtaleemner, som vækker følelser og afslører noget af dig selv:

 1. Hvad begærer du mest?
 2. Hvilken kvalitet er du mest stolt af?
 3. Hvad er det vigtigste, du har lært af livet?
 4. Tror du på mirakler?
 5. Hvornår er du mest autentisk?
 6. Hvornår er du mindst autentisk?
 7. Hvad er det værste/bedste ved at blive ældre?
 8. Hvis du dør i morgen, hvad vil du så fortryde mest?
 9. Hvad kunne jeg lære af dig?
 10. Hvad har du lært af din største fejl?

Få mere inspiration her: 100 spørgsmål som skaber nærhed

Værd at huske

Her er nogle vigtige pointer:

 • Empatisk kommunikation og dybe samtaler er fundamentet for dit parforhold.
 • Gode samtaler involverer følelser.
 • Dybe samtaler opstår automatisk, når du er forbundet med dig selv.
 • Tal langsomt. Det gør det lettere at bevare kontakten til dig selv.
 • Tal med blød stemme, det viser åbenhed.
 • Vær nysgerrig på den anden (der findes ikke kedelige mennesker!).
 • Stil interessante spørgsmål – vær ikke bange for at tale om følelser.
 • Lyt med kroppen. Opdag følelserne bag ordene.
 • Undgå at dømme, det skaber afstand.
 • Brug stilheden til at mærke dig selv.

PS:

Jeg har skrevet en bog om at skabe nærhed i dit parforhold. Bogen hedder Jeg savner os, og du kan få en gratis smagsprøve her. 

Opdateret d.25 maj 2024.

25-5-2024Parterapeutens guide: Gode dybe samtaler skaber samhørighed – Empatisk kommunikation i parforholdetBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!