Empati: At indleve sig i en andens verden

I denne artikel bliver du klogere på empati, og hvordan du træner dine empatiske evner.

Hvad er empati?

Empati er evnen til at indleve sig i en andens situation, så du oplever hans følelser, tanker og stemninger som dine egne.

Når du ser et barn græde, fordi det ikke kan finde sin mor, er det din empati, som får dig til at tilbyde trøst og hjælp. Ingen behøver at forklare dig, hvordan barnet har det. Det ved du instinktivt.

Det er den gensidige empatiske opmærksomhed, som giver følelsen af at være sammen, at blive set og forstået. Empati er således grundstenen i følelsesmæssig og social intelligens, og en forudsætning for meningsfulde relationer.

Læs mere om følelsesmæssig intelligens – hemmeligheden bag succes og et godt liv.

Det er almindeligt at forveksle empati med sympati eller medlidenhed. Men empati er hverken ros, bekræftelse eller værdsættelse.

Empati er en “neutral” indlevelse i en andens verden.

Empati opfylder et af vores mest basale behov: At blive set og forstået. 

Du er et empatisk naturtalent!

Heldigvis er du født med en empatisk evne. Du ved intuitivt, hvordan andre har det, blot ved at se på deres bevægelser, ansigtsudtryk osv. Det skyldes, at hjernen indeholder såkaldte spejlneuroner, som reagerer ens uanset om du selv udtrykker en følelse, eller om du blot ser andre udtrykke sig.

Empati er altså ikke noget nyt, du skal lære, men noget du skal øve dig i. Netop fordi din hjerne automatisk skaber en følelsesmæssig respons på andres kropssprog, handlinger osv., behøver du blot være opmærksom på dig selv for at fornemme andres følelser.

Du kan øge dine empatiske indtryk ved at være åben og nysgerrig på andres følelser. Du kan fx spørge: ”Det lyder som om du er skuffet…?” eller ”Jeg oplevede engang noget lignende, og jeg blev både vred og ked af det. Har du det også sådan?” Den type spørgsmål hjælper den anden med at sætte ord på sine følelser, og samtidig øges din forståelse.

Læs også: Empatisk kommunikation og dybe samtaler

Hold dig selv uden for!

Når du træner dine empatiske evner, skal du holde dine egne følelser ude, ellers kan du ikke være objektiv. Bare fordi du ikke kan lide en person, betyder det ikke, at han er egoistisk. Og det er heller ikke sikkert, at dine venner altid drives af ædle motiver.

Empati kan forhindres af dine egne værdier og holdninger: Hvis den andens holdninger konflikter med dine egne, kan din modstand få dig til at trække dig tilbage. Derfor skal du kunne være åben og nysgerrig, samtidig med, at du lægger dine egne holdninger til side.

Læs også: Kan du mentalisere? Eller misforstår du din partner?

Er du for empatisk?

Hvis du er meget receptiv, bliver du nemt påvirket af andres følelsesmæssige tilstand. Det fænomen har alle oplevet, fx når man ser en medrivende film, og ubevidst overtager hovedpersonens følelser.

For nogle særligt receptive mennesker er det en plage, ikke at kunne holde andres følelser på afstand. Hvis du oplever, at andres følelser oversvømmer dig, så træk din opmærksomhed tilbage i dig selv. Først når du igen er blevet dig selv, kan du forsigtigt flytte en mindre del af din opmærksomhed ud igen.

Læs også: 7 niveauer af nærhed i dit parforhold

Træn din empati

Hvad er empati? Empati og medfølelse kan læres.Når du forsøger at fornemme en anden persons følelser, virker det bedst at mærke hele personen på en gang, dvs. både kroppen, øjnene, stemmeføring, ordvalg osv. og ikke kun en isoleret del som fx kropssprog.

x

Efter nogen tid hvor du aktivt forbinder dig empatisk med den anden person, får du gradvist en fornemmelse af den andens indre tilstand. Det er en god øvelse af mange årsager, bl.a. opstår der en bedre kontakt end normalt, hvilket resulterer i mere interessant samvær.

x

Du begynder at forstå den andens bevæggrunde, og kan bedre kommunikere på en meningsfuld måde.

X

Du kan udfører teknikken, hver gang du er sammen med en anden person, men du kan også udfører teknikken med personer i TV.

X

Du bliver overrasket over, hvor meget du begynder at kunne aflæse andre.

Det er nemmere end du tror. Prøv det.

Læs også: Mindfulness – 3 nemme øvelser

Empati vs. compassion

Compassion og compassion-træning fylder mere og mere i selvudvikling og terapi. Masser af videnskabelige undersøgelser har vist, at compassion er godt mod angst og stress. Og compassion gør en masse godt for dine relationer og generelle relationskompetencer.

Empati er en vigtig del af compassion, men compassion er mere aktivt. Når du udøver compassion, søger du aktivt at støtte og hjælpe. Uden dog at du føler, at det er synd for den du hjælper. En vigtig del af compassion er nemlig oplevelsen af ligeværdighed. Derfor er compassion ikke det samme som at trøste.

Læs også: Compassion og medfølelse er ikke kun for buddhister

Værd at huske

Empati er et vigtigt socialt bindemiddel, og forudsætningen for velfungerende sociale relationer. Empati gør dig mere rummende og accepterende i forhold til andre mennesker.

Du er født med en empatisk evne, som du nemt kan træne. Det vigtigste er opmærksomhed. Når du er opmærksom på den anden person (kropssprog, ansigtsudtryk, betoning af ord.), begynder du automatisk at fornemme den andens tilstand.

PS

Jeg har lavet et gratis mini-kursus i compassion. Det er nemt og overskueligt. Du lærer om compassion for andre og compassion for dig selv. Og du får nogle nemme øvelser.

Start gratis nu: Gratis mini-kursus i compassion

Opdateret d.7 jan 2019

9-1-2020Empati: At indleve sig i en andens verdenBevidsthed.org

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend