Midtlivskrise: Depression eller en ny chance?

De fleste mennesker gennemgår en vigtig personlig udvikling midtvejs i livet. Afhængig af hvor omstillingsparat du er, kan det opleves som den såkaldte midtlivskrise (eller midtvejskrise), eller som en tid, hvor nye døre åbnes.

I midten af livet begynder du at indse, at du ikke længere er ung, og at livet ikke varer ved. Måske oplever du også, at dine forældre går bort, at børnene flytter hjemmefra, samtidig med at kroppen viser tegn på ældning. Det føles naturligt at tage livet op til revision, stille spørgsmål til tidligere overbevisninger, og forsøge at finde ny mening med tilværelsen.

Læs også: Kender du dit livsmål?

Midtlivskrisen falder i perioden 40-55år. For kvinder oftest lidt tidlige end for mænd. For mænd varer krisen 3-10år, for kvinder typisk 2-5år. For kvinder er krisen tæt forbundet med den biologiske forandring, at fertiliteten forsvinder osv., for mænd er krisen mere psykisk betinget.

Tegn på en midtvejskrise:

  • Du erkender, at du ikke er ung længere, og at livet ikke varer evigt.
  • Du begynder at stille spørgsmål til din eksistens: ”Har jeg opnået det jeg ville?”, ”Hvad er mening med mit liv?”, ”Burde jeg have valgt en anden karriere?”
  • Tanker om døden
  • Følelsesmæssige nedture, vrede, irritation eller depression.
  • En pludselig øget interesse i din krop, helbred, udseende osv.
  • Øget interesse for spiritualitet og personlig udvikling.
  • Du opliver gamle interesser fra barndommen og ungdommen.

Læs også: Lær at håndtere negative tanker og følelser

Årsagen til midtlivskrisen

Den første halvdel af livet bruges på at opbygge ego-personligheden. Det er en periode karakteriseret ved vækst og fremgang. Personligheden formes af omgivelserne, og af vigtige valg såsom karriere, ægtefælle, osv. Du lærer at mestre livet, bliver voksen og tager ansvar for dig selv og dit liv.

Den anden halvdel af livet er karakteriseret ved langsom tilbagetrækning. De områder som du erobrede i starten af livet, må du gradvist slippe. Du bliver ikke længere stærkere, men svagere. Kroppen viser tegn på forfald, børnene bliver voksne, og du begynder at tilpasse dig børnenes travle liv, hvor det før var omvendt.

Midtvejskrisen er altså tegn på, at du ved er omstille dig til en ny virkelighed. Og at det måske ikke er så let for dig. På en måde kan man sige, at midtvejskrisen handler om autenticitet – eller mangel på autenticitet. For midtvejs i livet, kan du blive nødt til at justere dit liv, men også din tanker og følelser, så der kommer overensstemmelse mellem den du er, den måde du lever på og livets realiteter.

Læs også: Lever du autentisk?

Jung om midtvejskrisen

Jung sammenlignede egoet med solen, som langsomt stiger, indtil den står højest midt i livet. På det tidspunkt vender udviklingen, og solen begynder at gå ned. Uanset hvad du gør, må egoet vige. Hvis du ikke kan acceptere det faktum, indtræffer midtlivskrisen. Det er her, man ser mænd på 50, som løber maraton, og udskifter konen med en yngre model. Eller kvinder på 45 som bruger store summer hos plastikkirurgen og jagter unge mænd.

I starten af livet overvejer de færreste, at de er mere end ego-personligheden. Men i takt med at man modnes, bliver det mere og mere klart, at man er noget mere. Alt det vi har lært i første halvdel af livet, fortæller ikke hele historien om, hvem vi er. Midtvejs i livet begynder man at tvivle på tidligere tiders overbevisninger, på karrierevalg, valg af partner osv. Det er en periode, hvor man må finde ny mening med tilværelsen og nye kriterier for succes og lykke.

C.G. Jung formulerer det således:

 Fuldstændigt uforberedt, træder vi ind i livets eftermiddag. Hvad værre er, sker det under den falske forudsætning, at vores sandheder og idealer stadig gælder. Men vi kan ikke leve livets eftermiddag, på samme måde, som vi levede livets morgen, for hvad der var værdifuldt om morgenen, har lille værdi om aftenen, og hvad der var sandt om morgenen, er løgn om aftenen.C.G. Jung

Midtlivskrisen: En ny chance for udvikling

Jo mere du identificerer dig med egoet, desto hårdere bliver det at acceptere, at egoet må vige. Men midtlivskrisen rummer også en ny mulighed for vækst. For mens solen går ned, rejser månen sig. I Jungs analogi symboliserer månen det ubevidste, og de sider af dig selv som endnu ikke har manifesteret sig.

Midtvejskrise kvinder - midtlivskrise mænd symptomer - Personlige værdier og livsmålI første halvdel af livet former egoet sig gennem en lang række bevidste og ubevidste valg. Igennem din opvækst, uddannelse osv. vælger du til, og i samme proces vælger du nødvendigvis fra. Arbejder du som læge, kan du fx ikke samtidigt være professionel fodboldspiller. Har du valgt at få børn, kan du ikke samtidigt leve isoleret i en skovhytte. Dine forældre og omgivelser har tilskyndet dig til at træne nogle bestemte sider af din personlighed, på bekostning af andre.

x

Helt naturligt vil dine valg medføre, at du kun realiserer udvalgte dele af dit potentiale. Nogle af de ubrugte sider af dig selv, vil på et tidspunkt give en følelse af frustration, depression, stress eller af at ”der mangler noget” i dit liv.

x

I anden halvdel af livet kan du for alvor blive et helt menneske. Mange oplever spontant, at deres værdier og prioriteter forandres i midten af livet. Ved at integrere de nye sider i din personlighed kan du finde ny mening, lykke og visdom i anden halvdel af livet.

Læs også: Find dine personlige værdier

Udvikling i anden halvdel af livet

I din opvækst tillærer dig selv nye egenskaber for at håndtere verden og dens udfordringer. Med tiden bliver de tillærte færdigheder til vaner, som du identificerer dig med og opfatter som din personlighed. Din ego-personlighed er ikke andet end summen af alle din vaner og selvopfattelser.

Problemet er, at de indgroede mønstre bliver til begrænsninger, som mindsker din frihed og mulighed for udvikling. Udfordringen i midten af livet er at give slip på nogle af de gamle overbevisninger og selvopfattelser. De ego-strukturer som tidligere gav identitet, succes og fremgang skal opløses for at give plads til ny vækst og helhed. Det kan både være svært og smertefuldt, men det er nødvendigt, hvis du vil udvikle dig.

Udvikling i livets anden halvdel handler om at give slip, og se tingene fra et højere perspektiv. I første halvdel af livet lærer du at vælge til og fra. I anden halvdel af livet lærer du at rumme modsætninger, og at tingene altid kan ses fra flere sider.

Læs om de 5 tegn på mænds midtvejskrise: Artikel i Berlingske.

Værd at huske

I første halvdel af livet opbygges din ego-personlighed af en række valg, hvor visse personlighedssider undertrykkes og andre styrkes. Den såkaldte midtlivskrise (eller midtvejskrise) kan være begyndelsen på en helingsproces, hvor du lærer at rumme modsætninger og integrere nogle af ungdommens tabte potentialer i din personlighed. Det er en tid for ny indsigt og visdom – selvom det kan være smertefuldt.

Opdateret d.25 feb. 2020

20-2-2020MidtvejskriseBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend