5 Teorier om forelskelse

I det følgende beskriver jeg 5 teorier om forelskelse, som kan hjælpe dig med at forstå dig selv, og måske give dig nogle ideer om, hvad du længes efter.

De 5 teorier:

  1. Forelskelse er biologisk betinget
  2. Du forelsker dig i en person med samme sociale status
  3. Du forelsker dig i en person, der styrker dit image
  4. Imagoteorien: Du forelsker dig i en ubevidst forestilling
  5. Du forelsker dig i dit indre guld

Læs også: Sådan kommer du over ulykkelig forelskelse

Forelskelse er biologisk betinget

Den biologiske teori siger, at du tiltrækkes af en partner, som kan sikre dit afkom. Derfor er mænd tiltrukket af unge, velformede piger, som kan føde mange børn. Kvinder vil til gengæld føle sig tiltrukket af alfahan-typer, som kan skaffe føde og yde beskyttelse, dvs. en stærk mand med et godt job, sund økonomi osv.

I denne kategori hører os tiltrækning baseret på kemiske signalstoffer (de såkaldte feromoner osv.), som menes at kunne kommunikere, om der er et godt genetisk match.

Læs også: Kærlighedens kemi: Forelskelse, begær og venskabelig kærlighed

Du forelsker dig i en person med samme sociale status

Denne teorien går ud på, at du tiltrækkes af en partner med samme sociale status som dig selv. Som en købmand værdisætter du sig selv, på baggrund af uddannelse, udseende, alder, økonomi, sociale kompetencer, fortid, humor, kreativitet osv., og bruger dig selv i en byttehandel, hvor du forsøger, at få en partner, med nogenlunde samme værdi som dig selv.

Undersøgelser har vist, at det skaber spændinger i forholdet, hvis man opfatter sig selv, som havende betydelig mere eller mindre værdi end sin partner. Lige børn leger bedst. Derfor giver det mening, at sociale faktorer spiller ind i forelskelsens mysterier.

Teorier om forelskelse - Mænd og forelskelse

Du forelsker dig i en person, der styrker dit image

Persona-teorien siger, at du vælger en partner, som forskønner det billede, du viser omgivelserne. Du har sikkert prøvet, at føle stolthed eller forlegenhed over din partner, hvilket viser, at du føler, at din kæreste påvirker dit image eller din selvopfattelse.

Ved at vælge den rette partner, kan du således styrke din jeg-opfattelse, og dermed opleve dig selv som mere acceptabel eller værdifuld. Persona-teorien går altså ud på, at du vælger en partner der påvirker din identitetsfølelse i positiv retning.

I følge denne teori vil søge en partner, som andre synes godt om. En person som får dig til at fremstå i bedst mulige lys, og ikke en person som får dine venner og familie til at rynke på næsen.

Imagoteorien: Du forelsker dig i en ubevidst forestilling

Denne teori kaldes imago-teorien, som går ud på, at du forelsker dig i en partner, som kan hjælpe dig med at læge barndommens sår.

Teorien er udviklet af H. Hendrix (Se fx bogen Kærlighed og samliv af Harville Hendrix), og tager udgangspunkt i den idé, at når et barn vokser op, skal det civiliseres, dvs. tilpasse sig bestemte normer, regler, moralbegreber osv. Derfor vil barnet nødvendigvis opleve, at det skal tillære sig bestemte væremåder, og samtidigt undertrykke andre tendenser og drifter.

Uanset hvor privilegeret din opvækst er, og hvor fantastiske dine forældre, barnepige og skolelære har været, kan du ikke gennemgå civiliseringsprocessen, uden at skulle undertrykke dele af dig selv. Hvilket senere skaber en følelse af, ikke at være helt okay. Det er alment menneskeligt vilkår, som alle lider under i en eller anden grad- og som bl.a. udover selvværds-følelsen.

Læs også: Sådan får du et godt selvværd

Som voksen tiltrækkes du af personer, som du intuitivt føler, kan hjælpe dig med at genskabe forbindelsen til dine undertrykte sider. Helt specifikt leder du efter en særlig person, som svarer til det billede (imago) din underbevidsthed har skabt gennem din opvækst.

Billedet er i høj grad påvirket af dine tidlige omsorgspersoner, fordi det underbevidste sind forsøger at genskabe de omstændigheder, hvorunder du følte dig tvunget til at undertrykke dele af dig selv. På den måde forsøger psyken at hele sig selv.

Derfor bliver man forelsket - Teori om forelskelse - Hvorfor er jeg forelsket i ham?

Du forelsker dig i dit indre guld

Teorien om det indre guld er udviklet af jungianeren Robert A. Johnson (Se evt. bogen Inner Gold af Robert A. Johnson). Teorien minder lidt om imago-teorien, men er mere positiv i sin idé. Hvor imago-teorien taler om at læge fortidens sår, fokuserer teorien om dit indre guld på dine potentialer.

I psykens udviklingsproces kan der opstå behov for et ”mellemtrin”, hvor du først ser dine potentialer i andre, før du erkender dem i dig selv. Helte- og idoldyrkelse er eksempler på, at du projicerer dine latente kvaliteter ud på andre. Som barn har du sikkert set op til dine forældre eller større søskende, fordi de kunne noget, du var ved at lære.

Når du møder en person, som udtrykker nogle kvaliteter, du er ved at udvikle, er grunden lagt til, at du bliver særlig betaget, fascineret og forelsket. På den måde kan man sige, at forelskelse dybest set er drevet af behovet for personlig udvikling og selverkendelse.

Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte

I bogen Derfor forelsker du aldrig i den forkerte argumenterer Jytte Vikkelsøe for, at forelskelse opstår, når en person dels gør dig fuldendt og dels krænker dig.

Jytte Vikkelsøe er dels inspireret af Robert A. Johnsons teori om det indre guld, som netop går ud på, at du forelsker dig i en person, som udtrykker noget, du endnu ikke har adgang til i dig selv.

Derudover er Jytte Vikkelsøe inspireret af Harville Hendrix’s imagoteori, som handler om, at du søger en, som kan hele dine sår. Men helingsprocessen er langtfra smertefri. Tværtimod. Helingsprocessen går gennem mange konflikter, hvor din elskede trykker dig de mest ømme steder.

Et sted siger Harville Hendrix, at “du forelsker dig i en, som ikke kan give dig det, du har allermest brug for.” Derfor er det normalt, at den du forelsker dig i ikke kun giver dig glæde og sommerfugle i maven. Du bliver også såret.

Afslutning

De forskellige teorier om forelskelse indeholder alle noget sandt, og i praksis kan flere mekanismer sagtens være på spil samtidigt. Derudover er alle mennekser forskellige, og alle har deres egne præferencer og ønsker. Det er kun dig selv, som kan vide, hvad der har vækket dine følelser.

Næste gang du er forelsket så benyt muligheden til at undersøge dig selv. Hvilke af de 5 teorier gør sig mest gældende? Det er interessant og givende at finde ud af, hvad der driver dig – og hvad du dybest set søger.

Opdateret d.5 juni 2020

5-6-2020Derfor er du forelsket!Bevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend