18-5-2017Bevidsthed.orgE Nærvær: Lær at leve i nuet

Nærvær er livskvalitet!

Du er nærværende, når du er fuldt opmærksom på én ting: Hvis du spiser, er du optaget madens duft og smag. Løber du i skoven, mærker du dine fødder mod jorden og dit åndedræt.

Det modsatte af nærvær er fravær. Når du er fraværende, er din energi og opmærksomhed spredt. Hvis du fx taler med din kæreste, samtidig med at du ser TV, deltager du ikke 100% i samtalen.

Overgangen mellem nærvær og fravær er flydende, og derfor opdager vi ikke altid, at vi er fraværende. På samme måde som vi ikke opdager, at vi er ved at falde i søvn.

Når du er nærværende, føler du indre lethed og glæde, samtidig med at din krop er afslappet. Når du er fraværende føles øjeblikket som en byrde, noget som skal overstås, og derfor opbygges der spændinger i kroppen.

Test dit nærvær: Føles din krop let eller anspændt netop nu?

Nærvær er den vigtigste ingrediens i et godt liv. Meningsfulde relationer forudsætter at du kan være nærværende. Nærvær gør dig til en bedre kæreste, ven, kollega og forælder, fordi ægte kontakt opstår i nuet.

Nærvær øger også din selverkendelse, fordi nærvær gør dig i stand til at være med dig selv. Når du kan være til stede i nuet, og mærke din krops energier og fornemmelser, oplever du dine instinkter og følelser udfolde sig.

Svært at leve i nuet!

Det er primært uvedkommende tanker som fortynder dit nærvær. Sindet holder aldrig pause, men producerer hele tiden tanker, som tager din opmærksomhed. Nogle gange fylder tankerne meget, andre gange lidt. Derfor kræver det øvelse at være i nuet.

Det er især vores ego-personlighed som har brug for at tænke. Egoet søger altid et eller andet i fremtiden eller ude i verden: underholdning, kærlighed, sex, status osv. Egoet får sin kraft fra fortiden og fremtiden, og kan derfor ikke overleve i nuet. Det er en af årsagerne til, at det kan føles ubehageligt at være i nuet. Efter få sekunder eller minutter med intenst nærvær, er der en del af os, som har lyst til at tale om noget, tjekke mobilen eller tænke på i morgen. Det er simpelthen imod egoets natur at være nærværende.

Du er kun fuldt tilstede i korte tidsrum. Sindet er fuld af aktivitet, hvor fokus skifter mellem tanker om fremtiden, fortolkning af sanseindtryk, minder, indre dialog, bedømmelser, en melodi, som bliver med at gentage sig selv osv. Det er så normalt, at vi slet ikke lægger mærke til det. Det er bare sådan vi er.

Hvem har ikke prøvet at køre sin vante rute og pludselig opdage, at man er kommet hjem uden at kunne genkalde sig de sidste kilometer på vejen? Eller gå ind i supermarkedet med en intention om at købe noget bestemt for senere at stå på gaden og ærgre sig over, at man alligevel glemte det vigtigste.

Når du tager en beslutning, er der et kort tidsrum, hvor du er bevidst om din beslutning, hvad du skal osv. Men som sekunderne og minutterne går, sniger forskellige tanker sig ind i sindet og tager opmærksomheden. Processen sker helt automatisk, med mindre du bevidst forankrer dig nuet igen og igen.

Mindful bueskytte - Nærvær - Lev i nuet

Nærvær skabes i kroppen

Alle kan lære at leve i nuet. Et af de bedste tricks er at bruge sanserne. Du kan ikke sanse, smage, lytte, røre osv. uden at være nærværende. Jo mere du koncentrerer dig om smagen eller lyden, desto kraftigere forankres du i nuet. Netop fordi sanserne er forbundet til nuet, føles livet mere intenst og levende, når du er nærværende. Og det føles lidt fladt, når du er fraværende.

Generelt er kroppen en af de bedste indgange til nuet. Når du retter din opmærksomhed ind i kroppen stilnes sindet. Hvis det er svært, kan du lade dig lede af åndedrættet og fokusere på, hvordan brystet og maven hæves og sænkes. På at mærke hvor helende det er at give sig selv en pause fra sindets tanker.

Læs også: Kropsbevidsthed er vejen til selverkendelse

Nærvær kræver øvelse

Selvom du flytter bevidstheden ind i kroppen, vil der altid opstå en tanke, som lokker din bevidsthed med på en tankerække. Det er helt naturligt og intet problem. Du skal blot flytte opmærksomheden tilbage til kroppen igen.

Nærvær er noget du skal øve dig på ligesom at cykle. Hemmeligheden er ikke en speciel teknik eller særlig evne, men at du øver dig. Du kan ikke lære spansk på en eftermiddag, og du kan heller ikke ændre årtiers dårlige tanke-vaner på en eftermiddag. Den gode nyhed er, at alle kan blive mere nærværende.

Det er naturligt at være nærværende – det er sindets evige tænkning, som er unaturlig! Vi har bare vænnet os til det unormale!

For at opleve de vidunderlige effekter af at være i nuet, er første trin at indse, hvor ofte du ikke er nærværende. I starten er du måske kun nærværende nogle få øjeblikke i løbet af dagen, men med øvelse vil du opleve flere og flere perioder med nærvær.

Er du nærværende nu? Kan du mærke dit åndedræt? Dine fødder?

I praksis er det en god ide, altid at beholde en del af opmærksomheden i kroppen. Hvis du kører bil skal du selvfølgelig holde øje med trafikken, men i det omfang du ikke bruger hele din bevidsthed på at køre, er der to muligheder: Enten stjæler sindet ”overskuddet” af bevidsthed og begynder en tankerække, eller du kan bruge ”overskuddet” af bevidsthed til at gå ind i nuet. Fx ved at flytte en del af din opmærksomhed ind i kroppen.

Når du bruger hele din opmærksomhed på det laver, taler man nogle gange om at være i flow. Det kan du læse mere om her:

Læs også: Lev i flow

Meditation er en effektiv metode til at træne dit nærvær. Mange klassiske teknikker går ud på at fokusere på åndedrættet eller kroppen. Hver gang du opdager at sindet vandrer, flytter du dit fokus tilbage til kroppen. Princippet er simpelt, men i praksis kræver det træning.

Nærvær er ikke noget du skaber en gang for alle. Meditation og nærværs-træning er en dynamisk proces, hvor du igen og igen vender tilbage til nuet. Ligesom med al anden træning: øvelse gør mester!

Mindfulness Meditation - Nærvær - Lev her og nu

Læs også: Lær mindfulness meditation

Værd at huske

Det er mange fordele ved at leve i nuet: Mindre stress og mere livsglæde. Nærvær øger din selverkendelse, dine menneskelige kompetencer og forbedrer dine relationer.

Sindets tanker er nærværets fjende nr 1. Der opstår altid tanker i sindet, det kan ikke undgås. Men når du hopper med på en tankerække, er du ikke længere tilstede. Det er umuligt at mærke kroppen, uden at være i nuet. Derfor kan du træne dit nærvær ved at mærke kroppen og dit åndedræt.

Start nu.

Opdateret d.17 maj 2017

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend