En guide til:

Girafsprog – ikkevoldelig kommunikation

Girafsprog eller ikkevoldelig kommunikation (forkortes IVK) handler om at kommunikere dine behov, så du maksimerer sandsynligheden for at blive imødekommet.

IVK består af 4 trin, som hjælper dig med at fremsætte dine ønsker på en måde, som fremmer empatisk dialog, og undgår at skabe modstand eller optrappe en konflikt.

I denne artikel gennemgår jeg de 4 trin i girafsprog:

 1. Beskriv objektivt situationen, som trigger dine følelser uden at vurdere eller dømme.
 2. Udtryk dine følelser uden at kritisere.
 3. Forklar hvilke behov, som ikke bliver mødt, og derfor vækker dine følelser.
 4. Fremsæt en anmodning, som vil berige dit liv.

IVK er en simpel model, men rummer stor forvandlingskraft.

IVK kan bruges i mange sammenhænge – ikke mindst i konflikter, og ikke mindst i parforholdet.

Ikkevoldelig kommunikation kaldes for girafsprog, fordi giraffen har et stort hjerte – og giraffen ser tingene fra et højere perspektiv. Modsætningen er ulvesprog, som vi bruger, når vi angriber, kritiserer og kæmper om at placere skylden. Ulvesprog er aggressivt og voldeligt. Girafsprog er humant og ikkevoldeligt.

Girafsprog er udviklet af Marshall B. Rosenberg og beskrevet grundigt i hans bog om ikkevoldelig kommunikation. Du kan købe bogen her.

Hvad er girafsprog og ulvesprog? - Øvelser i ikkevoldelig kommunikation

Hvilke problemer løser girafsprog?

Negative vurderinger:

Når vi ikke får, hvad vi ønsker, er det naturligt at føle modstand, og se verden og andre i et negativt lys. Det viser sig i vores tanker, sprog og handlinger, hvor vi dømmer og angriber.

Eksempler på negative vurderinger:

 • ”Han er egoistisk”
 • ”Hun er for meget”
 • ”Han nægter at tage ansvar”
 • ”Hun er ligeglad med mine behov”
 • ”Han ignorerer mig, fordi han ikke elsker mig”
 • ”Hun er altid sur”

Negative vurderinger er hjørnestenen i ulvesprog, fordi de blokerer for medfølelsen. Vi bruger negative vurderinger til at retfærdiggøre irettesættelser og kritik, eller at vi opgiver og trækker os.

Læs også: Når konflikten løber løbsk – Sådan stopper du den negative spiral

Ansvarsforflygtigelse:

Det er altid fristende at slippe sit ansvar, fx:

 • ”Jeg drikker, fordi jeg er alkoholiker”
 • ”Jeg kan ikke tale om følelser, fordi det gjorde jeg ikke i mit barndomshjem”
 • ”Jeg begyndte at ryge, fordi alle mine venner røg”
 • ”Jeg bliver nødt til at gøre rent, fordi min kæreste ikke gider”
 • ”Jeg arbejder over, fordi min chef presser mig”
 • ”Min kæreste tillader mig ikke at være mig selv”

Det geniale ved girafsprog er, at du tvinges til at udtrykke dine følelser og behov på en selvansvarlig måde.

I stedet for at sige: “Du har ødelagt min aften”, tvinges du til at tage ansvar for dig selv og sige: “Når du ikke vil se film med mig, bliver jeg skuffet. Jeg har behov for at koble fra, og det gør jeg bedst med film og dig. Jeg vil blive vildt glad, hvis vi kunne se lidt TV sammen. Hvad siger du til det?”

Læs også: Guide til anerkendende dialog (imago dialog)

1. Objektiv observation uden vurdering

Ikkevoldelig kommunikation tager udgangspunkt i en situation, hvor dine behov ikke bliver mødt.

I det 1.trin beskriver du, hvad du ser så objektivt som muligt, uden at dømme eller tolke. Det handler om, hvad du rent faktisk kan se, ikke dine følelser eller tanker.

Det er ikke nemt at forholde sig objektivt til andre. Og slet ikke når der er stærke følelser involveret. Her er nogle eksempler:

1.Eksempel:

Vurdering: Gitte er egoistisk.

Objektiv: Gitte har ikke tilbudt at hjælpe mig.

2.Eksempel:

Vurdering: Du elsker mig ikke!

Objektiv: Du krammer mig ikke, når jeg siger, jeg er ked af det.

3.Eksempel:

Vurdering: Du forstår mig ikke.

Objektiv: Du svarer ikke på mine spørgsmål.

4.Eksempel:

Vurdering: Hvis du ikke spiser flere grøntsager, bliver du syg!

Objektiv: Jeg bliver nervøs for dit helbred, når jeg ser, du spiser chips og slik.

5.Eksempel:

Vurdering: Du er et dovent rodehoved.

Objektiv: Jeg husker ikke, jeg har set dig rydde op i 2 måneder.

Girafsprog og ikkevoldelig kommunikation af Marshall Rosenberg. Hvad er det? Øvelser.

2. Udtryk dine følelser på en selvansvarlig måde

1.trin beskriver hvad du ser. I 2.trin sætter du ord på de følelser, som vækkes i situationen.

Her er udfordringen at tage ansvar for sine følelser uden at vurdere eller tolke. Her kommer nogle eksempler:

1.Eksempel:

Vurdering: Jeg føler ikke, du forstår mig.

Følelse: Jeg er er frustreret (fordi du ikke giver mig ret).

2.Eksempel:

Vurdering: Jeg føler, jeg er dårlig til at spille klaver.

Følelse: Jeg er fortvivlet (fordi jeg ikke kan læse noder).

3.Eksempel:

Vurdering: Jeg føler ikke, du respekterer mig.

Følelse: Jeg er ked af det (fordi du har glemt vores aftale).

4.Eksempel:

Vurdering: Jeg føler, verden er kynisk.

Følelse: Jeg er bange (fordi der er mange negative historier i nyhederne).

5.Eksempel:

Vurdering: Jeg føler ikke, du bekymrer dig om mig.

Følelse: Jeg er trist (fordi du aldrig spørger, hvordan det går på mit arbejde).

Læs også: Følelsesmæssig intelligens er forudsætningen for et lykkeligt liv

3. Udtryk de behov, som dine følelser afspejler

Efter du har udtrykt dine følelser i 2.trin, skal du fortælle om de behov, som ikke er blevet mødt, og som har vækket dine følelser. Det er ikke nemt, fordi vi har tendens til at give andre skylden for vores følelser, hvilket slører de bagvedliggende behov.

Hvis du fx siger: ”Du er upålidelig”, siger du i virkeligheden, at dit behov for at køre på et bestemt klokkeslet ikke er blevet mødt.

Og hvis du siger: ”Du krammer mig aldrig”, siger du virkeligheden, at dit krammebehov ikke er blevet mødt.

Nedenstående eksempler viser, hvordan man giver andre skylden:

1.Eksempel:

Giver andre skylden: Jeg bliver frustreret, når du ikke rydder op efter dig selv.

Selvansvarlig: Når du ikke rydder op efter dig selv, tolker jeg det som om, du ikke værdsætter mig. Det gør mig ked af det, for jeg har behov for at føle mig værdsat.

2.Eksempel:

Giver andre skylden: Jeg er skuffet over, du kommer for sent.

Selvansvarlig: Når du ikke kommer til den aftalte tid, bliver jeg stresset, fordi jeg har behov for at starte til tiden.

3.Eksempel:

Giver andre skylden: Jeg bliver såret over dine kommentarer om mit udseende.

Selvansvarlig: Når du ikke roser mit udseende, bliver jeg såret, fordi jeg har brug for at føle mig attraktiv.

4.Eksempel:

Giver andre skylden: Når du flirter med andre, bliver jeg jaloux.

Selvansvarlig: Når du snakker længe med din kollega, bliver jeg ked af det, fordi jeg savner din opmærksomhed.

5.Eksempel:

Giver andre skylden: Når du råber ad mig, bliver jeg bange.

Selvansvarlig: Når du råber, tolker jeg det som om, du snart går fra mig. Det gør mig utryg, fordi jeg ønsker, vi skal være sammen.

Bag enhver kritik er et uopfyldt behov.Marshall B. Rosenberg

4. Fremsæt en anmodning, som vil berige dit liv

Efter du har udtrykt dine følelser og behov, kan du bede om det, du har brug for. Og her er det vigtigt, du klart og tydeligt beder om det, du vil ha’ – ikke hvad du ikke vil ha’. Her kommer nogle eksempler:

1.Eksempel:

Ukonkret: ”Jeg er sur over, du glemte at lave mad.”

Konkret: ”Jeg vil gerne have, du bestiller pizzaer.”

2.Eksempel:

Ukonkret: ”Jeg vil gerne have, du forstår mig.”

Konkret: ”Jeg vil gerne have, du genfortæller, hvad jeg sagde.”

3.Eksempel:

Ukonkret: ”Jeg vil gerne have, du er mere glad.”

Konkret: ”Jeg vil gerne have, du brokker dig mindre over din chef, når vi er sammen.”

4.Eksempel:

Ukonkret: ”Jeg vil gerne have, jeg kan stole på dig.”

Konkret: ”Jeg vil gerne have, du husker at lufte hunden som aftalt.”

5.Eksempel:

Ukonkret: ”Jeg vil gerne have, du respekterer mig!”

Konkret: ”Jeg vil gerne have, du roser mig for mit arbejde i stedet for at kritisere.”

Det er vigtigt, du beder om noget i stedet for at kræve. Krav skaber en situation, hvor du tvinger lytteren til at starte en magtkamp eller underkaste sig din vilje. Ingen af delene er konstruktivt i en empatisk dialog.

Hvad er ulvesprog? Hvad er girafsprog? - Ikkevoldelig kommunikation øvelser.

Eksempler på brugen af girafsprog

Sådan kunne ikkevoldelig kommunikation lyde i praksis:

1.Eksempel:

“Jeg lægger mærke til, vi har set TV en hel aften uden at tale sammen. Jeg har en følelse af ensomhed lige nu, som opstår, når vi ikke taler sammen. Jeg har behov for at føle mig tæt på dig, og det gør jeg, når vi taler sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte 20-30 min. på at tale i stedet for at se TV. Vil du være med til det?”

2.Eksempel:

“Den sidste uge har jeg brugt ca. 1 time på at rydde op, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg kan mærke, jeg bliver ked af det. Jeg har behov for at føle mig værdsat, og det gør jeg ikke, når jeg skal rydde op efter dig. Især fordi jeg har arbejdet hele dagen, mens du har været herhjemme. Hvad siger du til, du fremover rydder op efter dig selv?”

Læs også: Guide til dybe samtaler 

Om at lytte empatisk

Indtil videre har vi fokuseret på at tale som en giraf. Nu handler det om at lytte som en giraf. Det betyder, du lytter efter følelserne bag fortællerens domme, kritik og krav. Herved hjælper du fortælleren igennem de 4 trin i ikkevoldelig kommunikation.

Når du lytter empatisk, flytter du al din opmærksomhed over i fortælleren, og holder dig selv uden for. Det bevirker, at fortælleren føler til sig set og hørt. Og du hjælper samtidigt fortælleren til at blive klar over sine følelser og behov. Derved hjælper du også fortælleren til at blive selvansvarlig, og det mindsker chancen for du føler dig kritiseret. Smart, ikke?

Du kan læse mere om empati her: Empati er kunsten at sætte sig andres sted

Her kommer nogle eksempler på empatisk lytning:

1.Eksempel:

Udsagn: ”Jeg kan ikke klare, det larmer så meget i huset.”

Empatisk lytning: ”Prøver du at sige, du er stresset og har brug for ro. Og du derfor gerne vil have, jeg slukker radioen?”

2.Eksempel:

Udsagn: ”Jeg har brug for at føle mig som kvinde.”

Empatisk lytning: ”Er du frustreret, fordi du ikke tror, jeg begærer dig? Og jeg derfor ikke tager initiativ til sex?”

3.Eksempel:

Udsagn: ”Jeg ser dum ud i denne skjorte.”

Empatisk lytning: ”Er du ked af, at skjorten er blevet lidt for lille? Og det minder dig om, du har taget på?”

4.Eksempel:

Udsagn: ”Du elsker mig ikke!”

Empatisk lytning: ”Er du vred og ked af, at jeg har aflyst vores sidste 3 aftaler? Fordi du har brug for at føle dig prioriteret?”

5.Eksempel:

Udsagn: ”Jeg føler mig ikke forstået.”

Empatisk lytning: ”Er du frustreret over, jeg ikke giver dig ret? Eller er du ked af, vi skændes?”

Udfordringen er at forblive empatisk uden at forsvare sig selv, give gode råd, forklare osv. For det øjeblik du forsvarer dig selv, er den empatiske forbindelse brudt.

Lær girafsprog: Print 1-sidet lynguide. Klik her >>>  

Girafsprog kan ikke altid bruges

Ikkevoldelig kommunikation forudsætter to mennesker, som dybest set vil hinanden det godt. Metoden kan derfor ikke bruges, når du taler med en bølle, som ikke respekterer dig, eller vil skade dig.

Ikkevoldelig kommunikation forudsætter også, at begge er klar til at tale om deres følelser og være sårbare. Derfor kan det være svært at bruge girafsprog i en ophedet konflikt.

Misbrug af girafsprog

Girafsprog kan misbruges til at manipulere eller kamuflere urimeligheder. I sådanne tilfælde gælder det om at stå fast på sine grænser:

1.Eksempel:

Misbrug: ”Jeg har behov for, vi taler sammen hver dag i telefonen!”

Svar: ”Det har du måske, men jeg bestemmer selv med hvem, og hvor ofte jeg taler i telefon.”

2.Eksempel:

Misbrug: ”Jeg føler mig kritiseret af dig, og det kan jeg ikke li’. Jeg har behov for, du accepterer mig, som jeg er.”

Svar: ”Det forstår jeg, men jeg har ret til at udtrykke min mening, selvom du ikke kan lide den.”

Girafsprog med dig selv

Du kan bruge girafsprog, når du taler med dig selv, fx når du tænker over din dag. I stedet for at holde en mental dialog kørende, hvor du brokker dig over dit arbejde, familie, venner eller partner, så tal girafsprog med dig selv. På den måde bliver du klogere på dine følelser og behov, samtidig med at du udvikler din selvomsorg.

Video: Marshall B. Rosenberg gennemgår girafsprog

Her er en video hvor “opfinderen” af ikkevoldelig kommunikation Marshall B. Rosenberg gennemgår girafsprog. Den er god, lærerig og sjov (men lidt lang).

Konklusion

Grundlæggende handler girafsprog om at skabe de optimale betingelser for bevidsthed og kærlig kontakt.

Når du er sammen med andre mennesker (fx dine venner, familie eller kolleger), handler det dybest set om, at du vil have et eller andet, fx en tjeneste, kærlighed, opmærksomhed, hygge, arbejde osv. osv. De 4 trin i Ikkevoldelig kommunikation maksimerer chancen for, at andre får lyst til at imødekomme dine behov.

Få gratis e-bog om girafsprog. Klik her >>> 

Opdateret d.19 nov. 201819-11-2018Girafsprog – Ikkevoldelig kommunikation: En guide til at få dine behov opfyldtBevidsthed.org 

Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!

Send this to a friend