Jungs psykologi: animus & anima

Hvilken mand søger du?

Hvordan ser din ideelle partner ud? Hvilke kvaliteter er vigtigst? Skal han være stærk? Klog? Sexet eller en god far og ægtemand?

Den type mand du søger, hænger sammen udviklingen af dit såkaldte animuskompleks, som er den maskuline del af din underbevidsthed. Det bliver du klogere på i denne artikel,  som er inspireret af Martin Uciks bog Kvinder – en manual for mænd.

Hvis du er mand, hænger dit partnervalg sammen med udviklingen af dit såkaldte animakompleks. Det kan du læse mere om her:

Læs også: Mandens animakompleks og valg af kvinde

Udviklingen af kvindens animus

En dreng bliver på et tidspunkt tvunget til slippe identifikationen med sin mor, for i stedet at identificere sig med sin far og det maskuline. Den udvikling kan ikke undgås, hvis drengen skal udvikle sig til mand.

For pigen er det anderledes. Hun behøver ikke at forlade sin mor, for at udvikle sig til kvinde. Det betyder, at en pige ikke nødvendigvis møder det maskuline i hendes opvækst, og derfor kan det maskuline forblive næsten ukendt.

Pigens feminine sider udvikles spontant, fordi hun lærer af sin mor. Derimod forbliver hendes maskuline egenskaber til en vis grad fortrængt og underudviklede. De forbliver et sovende potentiale, som hun mere eller mindre kan blive bevidst om. Det ubevidste maskuline i kvindens psyke kaldte Jung for animus eller animuskomplekset.

Ifølge Jung, og mange andre, er vores dybeste identitet kønsløs. Det er kun pga. vores begrænsede selvopfattelse, at vi identificerer os med nogle sider og potentialer, og udelukker andre. Det som undertrykkes, og forbliver ubevidst, kaldte Jung for skyggen.

En vigtig del af vores personlige udvikling går ud på at blive mere og mere bevidste om skyggen. Det betyder for kvinder, at de accepterer og rummer deres maskuline kvaliteter, ligesom mænd bør integrere deres feminine kvaliteter.

Det betyder ikke, at en kvinde ikke må være feminin, følsom, intuitive osv. Det betyder blot, at hun også kan være målrettet, ambitiøs, stærk og modig. Tilsvarende er det også godt for en mand at lære sine bløde feminine sider at kende.

Først når det maskuline bliver en integreret del af vores sjæl… er det muligt for en kvinde at blive kvinde i den højeste meningEmma Jung

Animus og partnervalg

Hverken kvinder eller mænd kan undgå at forholde sig til animus- hhv. animakomplekset. Psyken er altid draget mod at erkende sig selv, hvilket måske viser sig allertydligst i vores kærlighedsliv. Ifølge Jung bliver du som kvinde draget mest af den mand, som “ligner” dit animus. Dvs. du ser dit inderste i den, du er mest tiltrukket af. Og bl.a. derfor er udviklingspotentialet så stort i parforholdet.

Robert Johnson (en af Jungs elever) taler om at finde sit ”indre guld” i andre. Det kan du læse mere om her:

Læs også: Teorier om forelskelse

5 niveauer i udviklingen af animuskomplekset

Kvinden tiltrækkes som sagt af mænd, som “ligner” hendes animus. I takt med at kvinden integrerer flere og flere af hendes ubeviste maskuline kvaliteter, ændrer hun præferencer, og stiller større krav til sin mand.

Martin Ucik gennemgår 5 stadier i udviklingen af kvindens animuskompleks, og hvad hun søger i en mand:

  1. Manden som den fremmede
  2. Manden som far, konge eller gud
  3. Manden som helt
  4. Manden som selvstændigt væsen
  5. Manden som ligeværdig partner

Der er nogle fællestræk mellem Martin Uciks 5 niveauer og David Deidas 3 niveauer af parforhold. Det kan du læse mere om her:

Læs også: Niveauer i parforholds udvikling: Fra afhængighed til frihed

1.Manden som den fremmede

På 1.udviklingsstadie er kvinden helt ude af kontakt med hendes animus. Måske har hun været udsat for svigt af hendes far (eller andre vigtige mænd i hendes liv), og har vendt sig fra det maskuline. Hun stoler på det feminine, hendes mor, søstre og andre kvinder, men nærer dyb mistro til det maskuline.

Hun kan klare sig fint i traditionelle kvindedominerede fag, som fx sygeplejerske, børnehavepædagog osv., men i andre sammenhænge fortrækker hun at lægge ansvaret fra sig.

På trods af sin mistro er hun nysgerrig og draget til det maskuline. Måske er hun ekstremt flirtende, men trækker sig, så snart en mand viser hende interesse. Manden oplever, at uanset hvor meget han prøver, kan han ikke nå hende.

Terapi kan være en stor hjælp for kvinder på dette udviklingsniveau.

2.Manden som far, konge eller gud

På dette niveau er kvinden kommet over den værste mistro til det maskuline. Hun er ikke længere ambivalent, men tiltrækker sig bevidst det maskuline.

Hun spejler sig i mænds anerkendelse, og forsøger at leve op til deres idealer. Enten ved spille på sit udsende, være yndefuld, charmerende, tiltrækkende og seksuelt tilgængelig. Eller hun påtager sig typiske maskuline værdier, fx ved at blive ambitiøs, karrierefokuseret eller målrettet i fitnesscentret.

Hun tiltrækkes af mænd, hun opfatter mere spændende, maskuline og intelligente end hun selv er.

Kvindens animus kompleks parforhold - Jung - psykologi

3.Manden som helt

På 3.udviklingsstadie af animuskomplekset søger kvinden en stærk mand som vil elske, ære og gifte sig med hende. Hun søger ridderen på den hvide hest, som kan sørge for hende og passe på hende.

På dette udviklingsniveau betragter kvinden sig selv som ligeværdig med manden. I modsætning til 2.niveau tilpasser hun sig mindre manden, og stiller i stedet krav til både mand og parforhold. Hun øger sin værdi ved at gå op i sit udseende, holde sig i form, men også ved at uddanne sig og begå sig i mændenes konkurrenceverden.

Hun støtter sin mand i at udleve sit fulde potentiale, så længe hun får noget til gengæld. Ofte giver hun dog mere end hun får, hvilket i nogle tilfælde kan vække mistro og uvilje.

4.Manden som selvstændigt væsen

På dette niveau ønsker kvinden at være uafhængig. Hun drømmer ikke længere om at blive reddet af ridderen på den hvide hest. Hun ønsker ikke være nogens hustru, men at være sig selv. Derfor søger hun en mand, som også kan selv.

Hun har ikke længere brug for mandens anerkendelse, og forsøger derfor heller ikke at være perfekt i alting. Hun arbejder på at finde sit eget ståsted og sin kvindelige autoritet.

Det er naturligt for kvinder på dette niveau, at søge økonomisk uafhængighed og frihed. Måske foretrækker hun singlelivet, hvor hun kan prioritere sit udfordrende arbejde, og pleje sine venskaber og sociale aktiviteter.

 Kvinder på dette niveau går ofte ud fra, at kvinder i faste parforhold er uselvstændige og svage.

5.Manden som ligeværdig partner

På dette udviklingsniveau af kvindens animus accepterer hun at mænd og kvinder er forskellige, og at uoverensstemmelser er uundgåelige. Hun ser ikke længere mænd som fremmede, overlegne eller underlegne. På dette niveau minder mandens og kvindens præferencer om hinanden. Du kan du læse mere om her:

Læs også: Mandens animakompleks og valg af kvinde

Hun ved, at alle har behov, som ikke kan dækkes ved at leve alene. Derfor søger hun bevidst ind i meningsfulde relationer med én eller flere mænd. Hun søger et ligeværdigt parforhold, hvor alle hendes personlighedssider bliver set og spejlet. Hun er på en og samme tid hustru, elsker, datter og mor for sin mand. Nogle gange guider hun ham mod dybere indsigt, og andre gange tager hun imod hans vejledning.

Også kvinder har brug for maskulin kraft!

Både mænd og kvinder har brug for at erkende deres modsatkønnethed. For en kvinde gælder det ikke kun om at kunne erobre mændenes verden, men også hendes egen.

Her er hvad Emma Jung (gift med C.G. Jung) sagde om kvindens behov for at integrere hendes animus i sin personlighed:

Vi kvinder har brug for denne kraft. For selvom det virker mærkeligt, er det først når det maskuline bliver en integreret del af vores sjæl, og udfører dets rette funktion, at det er muligt for en kvinde, at blive kvinde i den højeste mening, og på samme tid også være hende selv, og realisere hendes individuelle menneskelige skæbne.  

Pointen er, at hvis du vil være kvinde med stort K, kommer du ikke uden om den maskuline energi – både i dig selv og i mændende omkring dig.

Værd at huske…

Den mand du som kvinde tiltrækkes af, hænger nøje sammen med udviklingen af animuskomplekset, det ubevidste maskuline. Du tiltrækkes nemlig af den mand, som bedst spejler din animus.

Martin Ucik gennemgår 5 stadier i udviklingen af kvindens animuskompleks, og hvad hun søger i en mand:

  1. Manden som den fremmede
  2. Manden som far, konge eller gud
  3. Manden som helt
  4. Kvinden som selvstændigt væsen
  5. Manden som ligeværdig partner

Opdateret d.17 april 2019

17-4-2019Skal din mand være sexet eller en god far? – Jungs psykologi og animuskompleksetBevidsthed.org 

Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!

Send this to a friend