12-09-2015Enneagrammet: Kender du typen?Bevidsthed.org 

Enneagrammet og de 9 typer

Enneagrammet er et internationalt anerkendt persontypesystem, som arbejder med 9 personlighedstyper. Enneagrammet viser dig, hvad du motiveres af, hvad du dybest set ønsker, og hvorfor du handler som du gør.

Enneagrammet bliver mere og mere udbredt, og anvendes som værktøj til både personlig og spirituel udvikling, men også til sammensætning af teams, ledelse osv.

I sin simpleste form arbejder enneagrammet med 9 grundtyper. Ingen er 100% én bestemt type, men derimod en blanding af alle 9 typer. Den type man indeholder mest af, kaldes ens primære type.

Derudover har hver type en vinge, som er en af de to typer, som grænser op til den primære type. Hvis man fx er type 4, kan man enten have en 5er-vinge eller en 3er-vinge. Vingen farver og blander sig med den primære type.

Endelig har man særlig forbindelse til to andre typer, som angivet ved pilene i enneagramsymbolet. En 9er har således forbindelse til type 3 og 6, mens en 1er har forbindelse til type 7 og 4 osv. Pilene viser noget om, hvordan de enkelte typer bedst udvikler sig, fx kan type 9 vokse, ved at integrere nogle af type 3’s egenskaber.

Beskrivelse af enneagrammets 9 typer

Enneagramtype 1 – Reformatoren

1ere er principfaste, målbevidste, selvbeherskede og idealistiske. De har en stærk fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert. De er perfektionistiske og optagede af, at gøre det rigtigte. 1eres fornemmelse for rigtigt og forkert kan imidlertid også lede til moralisering og fordømmelse af sig selv og andre. 1ere er typisk samvittighedsfulde, pålidelige og optagede af at forbedre tingenes tilstand. De har stærke personlige overbevisninger og kæmper gerne for en sag.

Tip til enneagramtype 1: 1eren skal især lære at genkende deres overjeg, dvs. den indre stemme som fortæller, hvad der er rigtigt, forkert og hvad de bør gøre. 1ere kan lære af 7erens legende, spontane tilgang til livet, istedet for altid at gøre det “rigtige”.


Enneagramtype 2 – Hjælperen

2ere er omsorgsfulde, generøse, behagesyge og sociale. De ønsker at være hjælpsomme overfor andre mennesker, og kan være meget kærlige, altruistiske og generøse, hvilket mange mennesker tiltrækkes af. Derfor er 2ere typisk vellidte og har let ved at få venner. De er ofte sjove og kompetente. Fordi 2ere har så meget fokus på andre, kan 2ere have svært ved at erkende og udtrykke sine egne behov. Når 2eren erkender sine egne behov, kan de også give af et rent hjerte.

Tip til enneagramtype 2: Istedet for at bekymre sig om at være vellidt af alle, skal 2eren øve sig i at vende opmærksomheden indad, ligesom 4eren. 2eren har tendens til at flytte sit følelsesliv ud i omgivelserne, og føle andres behov mere end sine egne. Ved at lære af 4eren, kan 2eren finde balance mellem egne og andres behov.


Enneagramtype 3 – Udretteren

3ere er succesorienterede, tilpasningsdygtige, imagebevidste og pragmatiske. De er optagede af, at opnå succes og status. De investerer i deres udvikling og opnår ofte store resultater. De er samfundets stjerner. De tilpasser sig normerne omkring sig og udvælger de aktiviteter, som giver anerkendelse. 3eres fokus på eget image gøre dem fremmedgjorte overfor sig selv, ligesom andre kan opfatte 3ere som “falske”. Bevarer 3eren derimod forbindelsen til sig selv, mærker han glæden ved at udvikle sig selv, for sin egen skyld, og ikke for at leve op til en rolle.

Tip til enneagramtype 3: 3eren skal især lægge mærke til, hvornår de er deres image, og ikke sig selv. 3eren skal øve sig i være ærlig det, han normalt ikke er stolt over, fx følelser, behov, frygt osv. 3eren kan også lære af 6erens evne til at arbejde for “holdet”, uden at tænke på egen succes.


Enneagramtype 4 – Individualisten

4ere er sensitive, romantiske, dramatiske og tilbagetrukne. De er optagede af deres følelser, og har en særlig evne til at håndtere følelsesmæssige selvmodsigelser, konflikter og paradokser. De er ikke bange for at se sig selv som de virkelig er. De er optagede af, at forstå sig selv på et dybere niveau. 4ere kan være så optaget af deres indre følelsesliv, at de bliver selvoptagede og teatralske, men hvis usund navlebeskuelse undgås, kan deres evne til at rumme dybere følelser lede til sand kreativitet og kunstneriske evner.

Tip til enneagramtype 4: 4eren skal bl.a. lære at følelser ikke er fakta, men subjektive og foranderlige. Derfor giver det ikke altid mening, at lade sig styre af sit følelsesliv. 4eren kan lære af 1eren, som har lært at forpligte sig til principper og regler.


Enneagramtype 5 – Udforskeren

5ere er intellektuelle, klart opfattende, hemmelighedsfulde og isolerede. De ønsker inderligt at forstå, hvordan verden fungerer. De forsker altid, og de har en forkærlighed for at studere emner, som ikke allerede er velafklarede, og derfor tiltrækkes 5ere af det fantastiske, oversete og hemmelige. 5ere foretrækker at undersøge et emne på sikker afstand, inden de kaster sig ud i aktivitet, og derfor kan nogle 5ere være enspændere. Men hvis 5eren bevarer en sund forbindelse til verden omkring ham, kan hans geniale tanker lede til paradigme skift og store fremskridt.

Tip til enneagramtype 5: 5eren oplever nogle gange verden igennem et mentalt filter, derfor er det gavnligt for 5ere, at øve sig i at sanse og mærke verden. Et godt tip er at bruge kroppen. 5eren kan lære af 8erens evne til at være fysisk tilstede og deltagende i verden.


Enneagramtype 6 – Loyalisten

6ere er pligtopfyldende, engagerede, ansvarlige og mistænksomme. De er ofte meget loyale over for deres venner, familie, overbevisninger, trossystemer osv. 6ere har øje for, hvad der kan gå galt og de er typisk meget forsigtige, metodiske og omhyggelige. De ser en sag fra alle vinkler før de beslutter sig. De kan mangle selvtillid og være overdreven angste for livets udfordringer. 6ere er den gode kammerat, holdspilleren, som gør en ekstra indsats for fællesskabet, uden nødvendigvis at hævde sig selv.

Tip til enneagramtype 6: 6ere har tendens til at fortabe sig i mentale spekulationer om, hvad der kan gå galt, og hvordan de sikrer sig mod fremtidens trusler. 6eren kan lære af 9erens jordforbindelse og centrering i kroppen. Desuden er det sundt for 6eren, at være opmærksom på sig selv, og mindre på omgivelsernes forventninger.


Enneagramtype 7 – Entusiasten

7ere er spontane, travle, optimistiske og adspredte. De begejstres over alt, der fanger deres opmærksomhed. De er generalister og oversvømmes af gode ideer. De ser livet som et tagselvbord af muligheder og eventyr. De er optagede af, at have det sjovt og at undgå det negative og kedelige. 7ernes mange talenter bevirker, at de har svært ved at fokusere på et enkelt område, og de kan have svært ved håndtere forpligtigelser. Når 7erne bevarer deres fokus kan de være meget produktive og effektive, mens de udstråler optimisme og entusiasme.

Tip til enneagramtype 7: Når tempoet er højt og 7eren er fuldt optaget af den ydre verden, er det gavnligt, at se ind i sig selv, og mærke hvad der foregår. 7eren kan lære af 5erens evne, til at trække sig tilbage og fordybe sig i en enkelt ting ad gangen. Lykken ligger ikke rundt om hjørnet, men der hvor man er netop nu.


Enneagramtype 8 – Udfordreren

8ere er beslutsomme, stærke, konfronterende og dominerende. De har fokus på at være stærke og uafhængige. De elsker udfordringer, som giver dem chance for at fremvise deres styrke. 8ere har en direkte facon, de siger ting ligeud og forventer, at andre er lige så direkte som dem selv. 8ere kan virke aggressive, tromlende eller ligefrem konfliktsøgende. Den hårde facade dækker imidlertid over en blød kerne. Når 8erne er følelsesmæssig sunde, er de både storsindede og ædle, og de forstår at bruge deres styrke og energi til at beskytte de svage og skabe forandringer til gavn for alle.

Tip til enneagramtype 8: 8eren identificerer sig normalt med sin styrke og handlekraft, og har derfor stor gavn af, at mærke sine følelser. 8eren kan bl.a. lære af 2erens evne til at fornemme andres behov og vise omsorg. Det er godt at være stærk, men nogle gange giver det mest mening, at være blid og følsom.


Enneagramtype 9 – Fredskaberen

9ere er magelige, beroligende, selvudslettende og diplomatiske. De ønsker at være i harmoni med sig selv og deres omgivelser. 9ere er rummelige, rolige og nemme at omgås. De er gode til at håndtere kriser, fordi de kan mægle mellem mennesker og skabe harmoni. De har tendens til at følge venners og familiens beslutninger, for ikke at skabe unødvendige konflikter, hvorved de kan miste forbindelsen til deres egne meninger og ønsker. Når 9erne derimod forbliver i kontakt med deres kerne, besidder de stor styrke, tålmodighed og indre stabilitet.

Tip til enneagramtype 9: 9eren skal især udvikle sin jeg-følelse på en harmonisk måde, fx ved sige nej og turde vise vrede. 9eren kan lære af 3erens evne til at udvikle sig selv og sine talenter, og aktivt forfølge sine mål i verden.


Vil du vide mere om enneagrammet?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere om enneagrammet, eller have hjælp til at bestemme din type.

Læs også:

» Mindfulness: 3 nemme øvelser: Lær at meditere – find indre ro.

» Kender du dine kerneværdier? Hvis du ikke kender dine værdier, risikerer du at spilde dit liv!

» Personlig coaching: Find din Enneagramtype – Gi’ din personlige udvikling et boost!

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!
Send this to a friend