Vælg en side

Sorgens 4 opgaver – Psykoterapeutens råd til at komme videre med dit liv

Sorg er en del af livet, du ikke kan undgå. Det er en proces, hvor du slipper fortiden, og orienterer din energi mod fremtiden.

I denne artikel lærer du, hvordan du kommer igennem sorgprocessen, så du igen kan leve fuldt ud. Artiklen er inspireret af bogen Den nødvendige smerte.

Sorg er en reaktion på tab

Sorg opstår, når du mister noget, du er knyttet til. Sorg er således reaktion på, at en vigtig tilknytning opløses. Det kan være tilknytningen til andre mennesker, fx din partner, børn, forældre, men også til dit udseende, din krop, bolig, karriere, identittet osv. Alt hvad der er vigtigt i dit liv, er du knyttet til, og derfor gør det ondt, når du mister det.

Målet med sorgprocessen er ikke at glemme, men at ændre tilknytningen så den svarer til virkeligheden. Båndene skal ikke klippes, men forandres. Du skal fx ikke glemme din ekskæreste, hvis I har haft gode oplevelser sammen, som er værd at huske. På samme måde som du heller ikke skal glemme dine forældre, selvom de er døde.

Et tab kan ryste din tillid til verden. Måske forlader din kæreste dig uventet, eller en du har kær dør. Når det du tager for givet, er væk, kan det være en rystende oplevelse. Derfor handler sørgeperioden også om at genfinde tilliden til verden.

Endelig handler tab også om at finde sig selv. Hvem er jeg, hvis jeg ikke længere bor sammen med min partner, men er single? Hvis mine forældre dør, er jeg så ved at være gammel? Hvis jeg mister kontakten til mit barn, er jeg så stadig forælder? Eller hvem er jeg, hvis jeg ikke længere har succes?

Sorg er altså en kompliceret proces, hvor du langsomt finder dig til rette i en ny virkelighed.

Læs også: Sådan overkommer du kærestesorger

4 Opgaver i sorgprocessen

At sørge er en kompliceret proces, som indeholder 4 hovedopgaver:

  1. Erkendelse og accept af hvad der sket, og hvad du har mistet.
  2. Mærke og arbejde med sorgens følelser, fx smerte, vrede og ked-af-det-hed.
  3. Forandre og omstille sig til den nye virkelighed, bl.a. ved at lære nye færdigheder.
  4. Omdirigere den følelsesmæssig energi fra det tabte, mod livet som skal leves.

De 4 opgaver lige vigtige, og du kommer ikke videre med dit liv, før du løst alle 4 opgaver. Opgaverne skal ikke nødvendigvis i løses rækkefølge, men kan udføres mere eller mindre parallelt. Derudover skal det siges, at du opgaverne sjældent løses på én gang. I stedet vender du igen og igen tilbage til opgaverne for at tage næste skridt.

Tiden læger ikke nødvendigvis alle sår. Det kræver bevidst (og ubevidst) arbejde.

1. Opgave: Erkendelse og accept

Erkendelse betyder, at du både intellektuelt og følelsesmæssig fuldt ud accepterer tabet.

I en sund sorgproces følges intellektuel og følelsesmæssig accept. Men det er ikke unormalt, at man med hovedet forstår, at en person er død, uden at følelserne er fulgt med. Det kan vise sig ved, at du ubevidst stadig forventer at se den afdøde igen, fx ved at lytte efter vedkommende ved døren osv.

Læs også: Accept og tilgivelse

Tegn på manglede følelsesmæssige fordøjelse er fx, at du gemmer alt væk, som kan minde om tabet, billeder osv. Den anden yderlighed er at hænge fast i minderne, ved at lade alle billeder stå fremme, gemme sin afdøde ægtefældes tøj og sko, eller følge sin ekskærestes Facebookprofil osv.

Et godt tegn på sund erkendelse er, at du kan fortælle om det til andre ”Jeg har ikke talentet til at blive professionel fodboldspiller. Derfor træner jeg nu mindre, og prioriterer min uddannelse. I lang tid var jeg ked-af-det og bitter, men nu kan jeg også mærke en glæde ved at tage en uddannelse.”

Sorg og smerte - Psykoterapi i Kbh - Kærestesorger - Sorgterapi

2. Opgave: Arbejde med sorgens følelser

2.opgave i sorgprocessen går ud på, du finder dig til rette med de svære følelser, som tabet vækker.

De færreste har lyst til at være bitre, vrede og kede-af-det. Derfor skubber mange de svære følelser væk. I stedet for at mærke dem, holder de sig selv beskæftiget med praktiske opgaver og arbejde, eller de søger trøst i fx underholdning, alkohol, chokolade eller andet. Derfor sidder mange fast i 2.opgave.

De fleste er bange for at give sig hen til tårerne og smerterne. De er bange for at blive oversvømmet af ukontrollerbare smertefulde følelser og føle sig hjælpeløse. Af samme grund har mange svært ved at græde, selvom alle ved at gråd beroliger og heler. Men det er vigtigt, du tør tillade det indre følelsesmæssige kaos for bagefter at komme styrket ud af det.

Når jeg har mennesker i terapi, taler vi ofte om sorgens modstridende følelser. Det er ikke unormalt at være vred, ked-af-det, jaloux og bitter, samtidig med at du stadig elsker og savner din ekskæreste. Har du oplevet et dødsfald føler du dig måske også lettet midt i al smerten. Eller du har dårlig samvittighed over, du ikke gjorde nok, da han/hun var i live.

Læs også: Følelsesmæssig intelligens er hemmeligheden bag et lykkeligt liv

Kan du ikke håndtere de modsatrettede følelser, bliver du nemt handlingslammet, og får svært ved at give slip.

En god måde at sortere dine følelser er ved at skrive dem ned. Du kan fx lave en liste med alt, du er vred over, alt du fortryder, alt du er ked-af osv. Det øger din selvforståelse, og hjælper dig til at komme videre.

3. Opgave: Lære nye færdigheder

Efter et tab er det nødvendigt at kunne begå sig i en ny virkelighed, hvilket kan kræve, du lærer nye færdigheder. Det kan både være praktiske færdigheder, men det kan også være, du har brug for at lære mere konstruktive følelsesmæssige mønstre eller aflægge dårlige vaner.

Hvis din ægtefælle gennem mange år er død, skal du lære at løse de opgaver, som din ægtefælle tog sig af, fx regnskab, planlægge ferier, lave mad og huske fødselsdage.

Eller hvis du er blevet single efter mange år, skal du måske lære at møde nye mennesker og date igen. Måske finder du ud af, hvor svært det er at overvinde din generthed.

Har du opgivet din karriere, skal du måske lære dig nye færdigheder, for at finde et andet job. Det kan være nye kundskaber, eller du skal lære at bruge nye sider af dig selv.

Det er udfordring at lære nyt midt i al sorgen, men det er også en mulighed for personlig udvikling, og en påmindelse om at livet går videre.

Læs også: Kübler-Ross’ model over sorgens 5 faser

4. Opgave: Investere din følelsesmæssig energi i det som er

Din sidste vigtige opgave er at omdirigere din følelsesmæssige energi fra dit tab og fortiden, til dit nuværende liv og fremtiden. Først når du i stand til at flytte din energi, kan du fortsætte livet.

Det handler ikke kun om sige ja og goddag til fremtiden, men også om at sige farvel til fortiden. Mange undervurderer vigtigheden af at sige farvel, og derfor lykkes det dem ikke at afslutte sorgprocessen. Hvis du ikke kan sige farvel til din ekskæreste, kan du ikke gå helhjertet ind i et nyt forhold.

Mange føler skam og skyld over at komme videre med deres liv. De føler, de svigter den afdøde, når de glæder sig over livet og deres nye muligheder. Derfor holder de sig tilbage, men forlænger dermed sorgperioden

Smerte og sorg - Sorgterapi

3 Tegn på fastlåste sorgprocesser

I en harmonisk sorgproces kommer du automatisk igennem de 4 opgaver. Men hvis opgaverne ikke løses, fastlåses du i sorgprocessen, hvilket kan give 3 hovedtyper af usund sorg:

1. forsinket sorg

Hvis man overrumples af sorgens følelser, reagerer nogle ved at udskyde sorgarbejdet. Han/hun sørger for at holde sig i gang, og undgår at mærke de svære følelser. Erkendelsen af tabet sker kun intellektuelt, men ikke følelsesmæssigt.

På den korte bane undgår du smerten, men på sigt er det nedslidende, fordi du bruger en stor del af din livsenergi på at holde smerten nede.

2. undgået sorg

Hvis en person helt undgår sørgeperioden, taler man om undgået sorg. Husk at sørgeprocessen opstår, fordi vigtige bånd skal brydes, og nye skal formes. Den proces kan ikke undgås, uden det får konsekvenser, fx tristhed, angst eller tomhed. Undgået sorg kan også blive til psykosomatiske symptomer såsom mavesår, stress, hovedpine, astma og meget andet.

3. kronisk sorg

Det modsatte af undgået sorg, er kronisk sorg. For den kronisk sørgende bliver sorgen en slags identitet, hvor den sørgende konstant taler om sit tab, lader alle billeder stå fremme, lader barnets værelse stå uberørt eller beholder sin afdøde ægtefældes tøj i skabene osv.

Den kronisk sørgende er i gang med sorgprocessen, men kun på halvkraft. Han/hun mærker sorgens følelser, men giver ikke efter for de store følelser. Han/hun har tårer i øjnene, men giver ikke efter for gråden, og oplever derfor ikke grådens helende kvaliteter.

Læs også: Sådan slipper du negative tanker og følelser

Del sorgen med få gode venner

Mange føler sig alene med deres sorg. Ofte føles det som om vennerne bliver tavse eller helt forsvinder.

Men forstående venner og familie er guld værd, når du har det sværest. Derfor anbefaler jeg, at du betror dig til mindst 2 personer. Spørg dem om de vil være dine fortrolige, og del dine følelser med dem.

Måske har du svært ved at tale om dine følelser, eller du kan ikke lide at bruge så megen tid på at tale om dig selv. Men prøv alligevel. Mange vil faktisk gerne høre om dine problemer.

Værd at huske…

Sorg er en naturlig reaktion på tab af tilknytning og samhørighed. Sorgen opløses, når du har løst 4 vigtige opgaver: Erkendelse af dit tab, fundet dig til rette med de svære følelser, lært nye færdigheder og rettet din energi mod det som er.

Først når du får løst sorgprocessens opgaver, er du klar til leve fuldt ud i din nye virkelighed.

Hvis du sidder fast i sorgprocessen, så overvej at få professionel hjælp i form af sorgterapi.

Opdateret d.15 feb. 2019.

15-2-2019Sorgens 4 opgaver – Psykoterapeutens råd til at komme videre med dit livBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!