Vælg en side

Kübler-Ross’ model over sorg:

Sorgens 5 faser

Elisabeth Kübler-Ross er en schweizisk-amerikansk psykiater, som har formuleret en model med de følelsesmæssige faser, en patient (ofte) gennemgår efter at være blevet diagnosticeret med en uhelbredelig sygdom.

Det er ikke en generel model over sorgprocesser, men en model for hvordan man håndterer sygdom og død.

De 5 faser:

  1. Benægtelse
  2. Vrede
  3. Forhandling
  4. Depression
  5. Accept

Vigtigt: Alle oplever chok og sorg forskelligt. Derfor er det ikke sikket, at du går igennem alle 5 faser. Og måske oplever du ingen af de 5 faser!

Dernæst kan man besøge de forskellige stadier igen og igen i løbet af processen.

Læs mere om heling af sorg her: Sorgens 4 opgaver

1. Benægtelse

Den første reaktion på en dødelig diagnose er benægtelse.

Nyheden er overvældende, du rammes af chok, forstår ikke hvad der er op og ned. Og du bliver følelsesløs. Måske forsøger du at overbevise dig selv om, at der er sket en fejl.

Dernæst mister livet sin mening, og motivation til at leve kan svigte. Er der overhovet noget, som giver mening?

Benægtelse er en måde at håndtere de uhåndterlige følelser. Der er en forsvarsmekanisme, som gør at vi ikke føler mere sorg, end vi kan rumme.

Efter nogen tid, når man har accepteret tingenes tilstand, kommer de undertrykte følelser langsomt frem.

2. Vrede

I takt med at benægtelse erstattes af accept, kommer frustration og vrede.

Hvorfor mig? Det har jeg ikke fortjent!

Vreden rettes mod læger, systemet, verden, sig selv, sygdommen osv. Ingen går fri.

Vrede giver styrke og handlekraft, og sætter bevægelse i dit indre følelsesliv. Derfor kan vrede spille en vigtig rolle i din indre helingsproces.

Vreden maskerer følelser af sorg og hjælpeløshed, og giver en følelse af fast grund under fødderne. Vreden bliver en måde at være i kontakt med verden.

Læs også: Vreden er din ven

3. Forhandling

I denne fase har du accepteret, at det er slut. Men du forsøger at forhandle dig frem til en bedre situation.

Du spørger os selv: Hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg ændrer min kost? Hvad nu hvis jeg beder til Gud? Hvad nu hvis jeg havde levet et sundere liv? Eller stresset mindre?

Hvad nu hvis jeg lover Gud at bruge resten af mit liv på at hjælpe andre? Eller blive en bedre far og ægtemand? Bliver jeg så rask? Eller kan jeg få lov til at opleve den næste jul? Eller min datters fødselsdag?

Kübler-Ross’ model over sorgens 5 faser

4. Depression

I denne fase vender opmærksomheden tilbage til her og nu.

Du overvældes af depression, som er en naturlig reaktion på et stort tab. Du trækker dig ind i dig selv, og er med din sorg og fortvivlelse.

Måske ovevejer du om det overhovedet giver mening at leve, hvis det alligevel snart er slut? Hvorfor ikke bare lægge sig til at dø?

5. Accept

Sidste fase er accept.

Det betyder selvfølgelig ikke, at du har det fint med at have en alvorlig sygdom. Accept betyder, at du ikke forsøger at ændre virkeligheden, men er indstillet på at leve under de nye betingelser.

Selvom du ved, at du ikke kan vinde, er du indstillet på at kæmpe, så godt du kan.

Accept giver dig indre fred. Måske ser du situationen fra et højere perspektiv, og finder mening i det meningsløse.

Læs også: Accept og tilgivelse 

Konklusion

Elisabeth Kübler-Ross har formuleret en model med 5 følelsesmæssige faser en patient går igennem efter at blive diagnosticeret med en uhelbredelig sygdom.

Ikke alle går igennem de 5 faser, og derfor kan modellen ikke bruges til at forudsige ens følelsesmæssige respons.

Men modellen kan bruges til at forstå nogle af følelser, som måske opstår som reaktion på sygdom og død.

Hvis du er ramt af sorg, kan du få hjælp: Sorgterapi København

Opdateret d.24 feb. 201924-2-2019Kübler-Ross’ model over sorgens 5 faserBevidsthed.org 

 
Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!